Visa allt om Alexander Grünfeld AB
Visa allt om Alexander Grünfeld AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 28 684 31 787 33 642 32 020 33 593 32 866 34 954 34 261 34 938 32 077
Övrig omsättning 585 205 646 1 128 466 577 543 1 217 589 379
Rörelseresultat (EBIT) 5 537 6 202 5 926 5 237 5 364 5 692 4 590 4 115 2 874 3 883
Resultat efter finansnetto 5 530 6 602 6 450 5 595 5 689 5 776 4 665 4 241 3 113 4 483
Årets resultat 4 171 5 131 9 065 3 132 3 112 4 195 4 465 2 491 2 183 3 790
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 698 268 407 546 354 393 539 104 206 388
Omsättningstillgångar 13 614 16 330 34 077 30 182 26 039 21 938 17 280 12 936 9 714 15 030
Tillgångar 14 312 16 598 34 484 30 728 26 393 22 331 17 819 13 041 9 919 15 419
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 803 7 632 11 270 22 205 19 073 15 961 11 766 7 302 4 810 7 627
Obeskattade reserver 0 0 0 5 198 3 793 2 352 2 352 3 521 3 051 3 021
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 508 8 966 23 213 3 324 3 527 4 017 3 701 2 218 2 058 4 770
Skulder och eget kapital 14 312 16 598 34 484 30 728 26 393 22 331 17 819 13 041 9 919 15 419
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 421 375 432 510 330
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 1 298 1 290 1 386 1 195 1 350 751 710 674 611 659
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 501 542 562 460 461 447 439 454 469 383
Utdelning till aktieägare 0 0 8 770 20 000 0 0 0 0 0 5 000
Omsättning 29 269 31 992 34 288 33 148 34 059 33 443 35 497 35 478 35 527 32 456
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 9 561 10 596 11 214 10 673 11 198 10 955 11 651 11 420 11 646 10 692
Personalkostnader per anställd (tkr) 643 648 678 598 614 591 554 563 1 584 490
Rörelseresultat, EBITDA 5 708 6 341 6 065 5 610 5 533 5 838 4 801 4 216 4 652 4 098
Nettoomsättningförändring -9,76% -5,51% 5,07% -4,68% 2,21% -5,97% 2,02% -1,94% 8,92% -%
Du Pont-modellen 38,70% 41,22% 18,71% 18,21% 21,55% 25,87% 26,18% 32,52% 31,40% 29,07%
Vinstmarginal 19,31% 21,52% 19,18% 17,48% 16,93% 17,58% 13,35% 12,38% 8,92% 13,98%
Bruttovinstmarginal 34,91% 35,57% 36,38% 34,42% 34,27% 33,87% 29,76% 26,24% 25,80% 27,67%
Rörelsekapital/omsättning 38,72% 23,17% 32,29% 83,88% 67,01% 54,53% 38,85% 31,28% 21,91% 31,99%
Soliditet 82,47% 45,98% 32,68% 84,73% 82,86% 79,24% 75,76% 75,43% 70,64% 63,57%
Kassalikviditet 496,05% 167,77% 143,96% 845,07% 699,32% 510,03% 417,72% 488,37% 277,94% 270,50%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...