Visa allt om CL Computer Logistics AB
Visa allt om CL Computer Logistics AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 456 703 1 387 1 587 1 865 1 770 611 947 961 585
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -115 -353 405 371 411 847 -189 547 324 -420
Resultat efter finansnetto -113 -351 404 369 412 833 -189 544 313 -422
Årets resultat -10 -4 233 203 229 544 -189 419 313 -422
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 106 106 96 96 100 104 126 133 121 127
Omsättningstillgångar 841 852 1 362 1 614 1 671 1 462 587 1 020 526 204
Tillgångar 947 958 1 458 1 710 1 771 1 566 714 1 153 647 331
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 449 460 464 331 428 699 195 384 -35 -349
Obeskattade reserver 0 103 457 354 261 161 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Långfristiga skulder 100 100 100 100 100 100 100 100 136 100
Kortfristiga skulder 398 296 437 925 982 606 419 669 546 566
Skulder och eget kapital 947 958 1 458 1 710 1 771 1 566 714 1 153 647 331
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 621 737 300 188 58 159 472
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - 0
Löner till övriga anställda 97 581 481 0 0 0 0 0 50 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - 0
Sociala kostnader 56 183 151 195 232 98 59 18 50 140
Utdelning till aktieägare 0 0 0 100 300 500 40 0 0 0
Omsättning 456 703 1 387 1 587 1 865 1 770 611 947 961 585
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 456 703 1 387 1 587 1 865 1 770 611 947 961 585
Personalkostnader per anställd (tkr) 159 774 632 822 986 425 253 89 270 612
Rörelseresultat, EBITDA -115 -353 405 375 415 869 -183 556 329 -410
Nettoomsättningförändring -35,14% -49,32% -12,60% -14,91% 5,37% 189,69% -35,48% -1,46% 64,27% -%
Du Pont-modellen -11,83% -36,64% 27,78% 21,70% 23,26% 54,09% -26,47% 47,44% 50,08% -126,89%
Vinstmarginal -24,56% -49,93% 29,20% 23,38% 22,09% 47,85% -30,93% 57,76% 33,71% -71,79%
Bruttovinstmarginal 76,97% 96,02% 98,05% 99,12% 99,36% 96,16% 96,89% 97,47% 97,29% 80,17%
Rörelsekapital/omsättning 97,15% 79,09% 66,69% 43,42% 36,94% 48,36% 27,50% 37,06% -2,08% -61,88%
Soliditet 47,41% 56,40% 56,27% 34,61% 35,03% 52,21% 27,31% 33,30% -5,41% -105,44%
Kassalikviditet 211,31% 287,84% 311,67% 174,49% 170,16% 241,25% 140,10% 152,47% 96,34% 36,04%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...