Visa allt om Olle P:s Åkeri AB
Visa allt om Olle P:s Åkeri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-05 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 68 519 61 469 55 364 57 049 59 499 51 177 43 680 42 565 38 881 34 250
Övrig omsättning 644 482 244 547 553 419 613 184 96 193
Rörelseresultat (EBIT) 1 059 1 789 1 422 365 -460 1 678 1 911 2 460 1 561 2 016
Resultat efter finansnetto 778 1 429 971 -268 -1 077 1 292 1 652 1 991 1 154 1 621
Årets resultat 0 16 11 10 41 199 404 123 32 9
Balansräkningar (tkr)
2016-05 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 18 726 19 110 19 108 19 628 23 021 19 041 17 890 15 658 11 758 11 683
Omsättningstillgångar 11 910 11 006 8 588 8 753 8 125 8 252 6 663 6 087 6 599 4 950
Tillgångar 30 636 30 117 27 696 28 382 31 146 27 293 24 553 21 745 18 357 16 634
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 526 1 026 1 010 999 988 947 865 693 570 538
Obeskattade reserver 9 053 8 275 6 875 6 000 6 300 7 450 6 450 5 350 3 550 2 450
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 271 6 830 6 856 8 037 10 810 7 983 7 764 7 371 3 612 5 525
Kortfristiga skulder 13 786 13 986 12 955 13 346 13 047 10 913 9 474 8 331 10 625 8 121
Skulder och eget kapital 30 636 30 117 27 696 28 382 31 146 27 293 24 553 21 745 18 357 16 634
Löner & utdelning (tkr)
2016-05
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 810 907 830 735 420 456
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 15 222 14 781 14 300 14 381 13 404 12 116 10 481 9 183 9 039 8 218
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 5 357 4 894 4 534 4 652 4 907 4 575 3 660 3 525 3 319 3 109
Utdelning till aktieägare 0 500 0 0 0 0 117 232 0 0
Omsättning 69 163 61 951 55 608 57 596 60 052 51 596 44 293 42 749 38 977 34 443
Nyckeltal
Antal anställda 36 39 34 34 34 29 27 25 23 23
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 903 1 576 1 628 1 678 1 750 1 765 1 618 1 703 1 690 1 489
Personalkostnader per anställd (tkr) 598 507 550 557 567 609 556 537 555 511
Rörelseresultat, EBITDA 4 530 5 607 5 144 4 255 3 158 4 818 4 525 4 966 3 698 3 975
Nettoomsättningförändring 11,47% 11,03% -2,95% -4,12% 16,26% 17,16% 2,62% 9,48% 13,52% -%
Du Pont-modellen 3,46% 5,94% 5,14% 1,29% -1,47% 6,15% 7,78% 11,35% 8,57% 12,13%
Vinstmarginal 1,55% 2,91% 2,57% 0,64% -0,77% 3,28% 4,38% 5,80% 4,05% 5,89%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 46,69% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -2,74% -4,85% -7,89% -8,05% -8,27% -5,20% -6,44% -5,27% -10,35% -9,26%
Soliditet 24,77% 24,84% 23,01% 19,10% 18,08% 23,59% 22,88% 20,90% 17,03% 13,84%
Kassalikviditet 86,39% 78,69% 66,29% 65,59% 62,27% 75,62% 70,33% 73,06% 62,11% 60,95%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...