Visa allt om Anders Wesslén Skogsentreprenad AB
Visa allt om Anders Wesslén Skogsentreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 297 335 442 171 823 1 607 2 053 1 784 1 958 1 857
Övrig omsättning 2 - - - - - 565 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -77 46 95 1 -287 28 791 -213 221 117
Resultat efter finansnetto -140 52 97 10 -310 -32 743 -202 215 84
Årets resultat -24 130 135 37 124 -2 80 111 225 72
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 420 299 346 388 436 2 208 2 599 193 550 912
Omsättningstillgångar 779 1 045 981 914 921 986 921 943 867 773
Tillgångar 1 199 1 344 1 327 1 302 1 357 3 194 3 520 1 136 1 418 1 686
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 966 990 861 726 689 565 617 587 526 301
Obeskattade reserver 73 189 304 380 421 900 930 297 655 752
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 117 117 122 162 198 1 314 1 493 5 4 247
Kortfristiga skulder 42 48 41 34 49 416 480 247 233 386
Skulder och eget kapital 1 199 1 344 1 327 1 302 1 357 3 194 3 520 1 136 1 418 1 686
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 110 88 - 0 166 264 260 252 244 228
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 110 - 0 125 345 324 314 292
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 61 47 62 22 80 153 224 226 207 175
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 50 50 50 0
Omsättning 299 335 442 171 823 1 607 2 618 1 784 1 958 1 857
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 297 335 442 171 823 804 1 027 892 979 929
Personalkostnader per anställd (tkr) 171 142 191 12 248 272 416 404 384 350
Rörelseresultat, EBITDA 17 104 153 59 -244 473 1 216 145 583 480
Nettoomsättningförändring -11,34% -24,21% 158,48% -79,22% -48,79% -21,72% 15,08% -8,89% 5,44% -%
Du Pont-modellen -6,42% 3,87% 7,31% 0,77% -20,04% 1,19% 22,50% -17,78% 16,85% 7,00%
Vinstmarginal -25,93% 15,52% 21,95% 5,85% -33,05% 2,36% 38,58% -11,32% 12,21% 6,35%
Bruttovinstmarginal 85,86% 95,52% 94,57% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 248,15% 297,61% 212,67% 514,62% 105,95% 35,47% 21,48% 39,01% 32,38% 20,84%
Soliditet 85,32% 84,63% 82,75% 77,27% 73,64% 38,46% 37,00% 70,50% 70,35% 49,97%
Kassalikviditet 1 854,76% 2 177,08% 2 392,68% 2 688,24% 1 879,59% 237,02% 191,88% 381,78% 372,10% 200,26%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...