Visa allt om Freedom Stables AB
Visa allt om Freedom Stables AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - 5 -
Rörelseresultat (EBIT) 0 -1 0 0 -5 0 0 0 -4 -3
Resultat efter finansnetto 0 -1 0 0 -5 0 0 0 -4 -3
Årets resultat 0 -1 0 0 -5 0 0 0 -4 -3
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 0 0 2 2 2 6 6 6 6 2
Tillgångar 0 0 2 2 2 6 6 6 6 2
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 0 1 -174 -174 -174 -169 -169 -169 -169 -165
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 176 176 176 175 175 175 175 167
Skulder och eget kapital 0 0 2 2 2 6 6 6 6 2
Löner & utdelning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 0 - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 0 - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 -1 0 0 -5 0 0 0 -4 -3
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet -% -% -8 700,00% -8 700,00% -8 700,00% -2 816,67% -2 816,67% -2 816,67% -2 816,67% -8 250,00%
Kassalikviditet -% -% 1,14% 1,14% 1,14% 3,43% 3,43% 3,43% 3,43% 1,20%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...