Visa allt om Freedom Stables AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - 5 - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 0 0 -5 0 0 0 -4 -3 -3
Resultat efter finansnetto -1 0 0 -5 0 0 0 -4 -3 -3
Årets resultat -1 0 0 -5 0 0 0 -4 -3 -3
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 0 2 2 2 6 6 6 6 2 1
Tillgångar 0 2 2 2 6 6 6 6 2 1
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 -174 -174 -174 -169 -169 -169 -169 -165 -161
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 176 176 176 175 175 175 175 167 162
Skulder och eget kapital 0 2 2 2 6 6 6 6 2 1
Löner & utdelning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
2008-08
2007-08 2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 0 - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 0 - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -1 0 0 -5 0 0 0 -4 -3 -3
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet -% -8 700,00% -8 700,00% -8 700,00% -2 816,67% -2 816,67% -2 816,67% -2 816,67% -8 250,00% -16 100,00%
Kassalikviditet -% 1,14% 1,14% 1,14% 3,43% 3,43% 3,43% 3,43% 1,20% 0,62%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...