Visa allt om Moody International Scandinavia Aktiebolag
Visa allt om Moody International Scandinavia Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 3 538 5 098 5 886
Övrig omsättning - - - 41 - - - 11 322 4
Rörelseresultat (EBIT) 0 -2 -10 19 -70 -14 -70 -543 -371 -113
Resultat efter finansnetto 0 -2 4 19 -68 77 -1 -677 -371 -118
Årets resultat 0 -2 4 19 -68 77 -1 -677 -371 -118
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 15 9 20
Omsättningstillgångar 2 528 2 528 2 530 2 515 2 477 2 537 2 452 2 653 1 958 1 523
Tillgångar 2 528 2 528 2 530 2 515 2 477 2 537 2 452 2 668 1 967 1 543
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 168 168 170 166 146 215 139 140 117 88
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 360 2 360 2 360 2 349 2 331 2 322 2 315 2 529 1 851 1 456
Skulder och eget kapital 2 528 2 528 2 530 2 515 2 477 2 537 2 452 2 668 1 967 1 543
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
2011-12 2010-12 2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 115 161 212
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 1 193 1 828 1 588
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 461 726 617
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 41 0 0 0 3 549 5 420 5 890
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 3 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 1 179 1 020 1 177
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 634 604 559
Rörelseresultat, EBITDA 0 -2 -10 19 -70 -14 -66 -532 -360 -104
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -100,00% -30,60% -13,39% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -20,35% -18,86% -7,32%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -15,35% -7,28% -1,92%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 66,17% 100,00% 52,84%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% 3,50% 2,10% 1,14%
Soliditet 6,65% 6,65% 6,72% 6,60% 5,89% 8,47% 5,67% 5,25% 5,95% 5,70%
Kassalikviditet 107,12% 107,12% 107,20% 107,07% 106,26% 109,26% 105,92% 104,90% 103,62% 103,78%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...