Visa allt om Käringön Kommunikationsbyrå AB
Visa allt om Käringön Kommunikationsbyrå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 563 604 566 360 408 114 273 348 176 1 579
Övrig omsättning - - - - - - - - 4 -
Rörelseresultat (EBIT) 223 198 19 147 146 -52 7 145 -163 144
Resultat efter finansnetto 226 198 26 147 145 -52 7 245 77 177
Årets resultat 172 146 12 115 90 0 -1 198 53 74
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 713 686 665 665 651 655 668 687 877 1 117
Omsättningstillgångar 237 163 145 273 58 66 1 1 8 268
Tillgångar 950 849 811 938 709 721 669 688 884 1 385
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 741 609 463 577 462 371 371 372 443 390
Obeskattade reserver 108 108 108 108 124 106 161 161 161 171
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 101 132 240 253 124 243 136 155 280 824
Skulder och eget kapital 950 849 811 938 709 721 669 688 884 1 385
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 249
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 25 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 8 0 0 0 0 0 11 230
Utdelning till aktieägare 100 40 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 563 604 566 360 408 114 273 348 180 1 579
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 563 604 566 360 408 114 273 348 176 1 579
Personalkostnader per anställd (tkr) 28 3 34 10 19 29 11 - - 537
Rörelseresultat, EBITDA 223 198 19 147 150 -39 26 166 -120 257
Nettoomsättningförändring -6,79% 6,71% 57,22% -11,76% 257,89% -58,24% -21,55% 97,73% -88,85% -%
Du Pont-modellen 23,79% 23,32% 3,08% 15,67% 20,73% -7,21% 1,05% 35,61% 8,71% 13,29%
Vinstmarginal 40,14% 32,78% 4,42% 40,83% 36,03% -45,61% 2,56% 70,40% 43,75% 11,65%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 24,16% 5,13% -16,78% 5,56% -16,18% -155,26% -49,45% -44,25% -154,55% -35,21%
Soliditet 86,87% 81,65% 67,48% 70,00% 78,05% 62,29% 73,19% 70,92% 63,23% 37,05%
Kassalikviditet 234,65% 123,48% 60,42% 107,91% 46,77% 27,16% 0,74% 0,65% 2,86% 32,52%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...