Visa allt om Bildproffsen i Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 729 1 123 1 067 679 616 512 517 753 768 711
Övrig omsättning - - - - - 40 - - - 157
Rörelseresultat (EBIT) -38 -90 28 133 173 25 12 0 -244 -46
Resultat efter finansnetto -43 -99 14 129 70 18 7 -20 -258 -63
Årets resultat -43 -99 9 129 70 18 7 -20 -258 -63
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 50 65 86 70 0 102 0 16 78 111
Omsättningstillgångar 61 34 149 49 130 102 128 119 135 334
Tillgångar 110 98 235 119 130 204 128 135 213 445
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -196 -152 -53 -62 -191 -261 -279 -285 -266 -8
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25
Kortfristiga skulder 305 251 288 181 321 465 406 421 453 428
Skulder och eget kapital 110 98 235 119 130 204 128 135 213 445
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 - 199 185 0 0 0 70 102 32
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 217 427 145 0 0 0 0 167 185 192
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 73 88 103 53 0 0 0 77 83 61
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 729 1 123 1 067 679 616 552 517 753 768 868
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 1 1 0 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 729 562 1 067 679 - 512 517 377 384 356
Personalkostnader per anställd (tkr) 300 276 484 239 - 5 - 113 150 149
Rörelseresultat, EBITDA -15 -68 50 133 173 25 28 61 -211 2
Nettoomsättningförändring -35,08% 5,25% 57,14% 10,23% 20,31% -0,97% -31,34% -1,95% 8,02% -%
Du Pont-modellen -34,55% -91,84% 11,91% 111,76% 54,62% 12,25% 9,38% 0,74% -114,55% -10,34%
Vinstmarginal -5,21% -8,01% 2,62% 19,59% 11,53% 4,88% 2,32% 0,13% -31,77% -6,47%
Bruttovinstmarginal 98,08% 97,95% 97,94% 97,05% 95,45% 69,53% 57,45% 84,59% 84,77% 77,50%
Rörelsekapital/omsättning -33,47% -19,32% -13,03% -19,44% -31,01% -70,90% -53,77% -40,11% -41,41% -13,22%
Soliditet -178,18% -155,10% -22,55% -52,10% -146,92% -127,94% -217,97% -211,11% -124,88% -1,80%
Kassalikviditet 20,00% 13,55% 51,74% 27,07% 40,50% 21,94% 31,53% 10,93% 13,69% 60,98%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...