Visa allt om Gridline AB
Visa allt om Gridline AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 7 182 6 025 6 235 9 728 11 469 7 886 9 544 11 383 13 410 15 113
Övrig omsättning 95 127 197 6 53 5 - 742 - -
Rörelseresultat (EBIT) 174 -1 111 -1 123 528 1 556 -1 688 434 3 124 3 794 2 790
Resultat efter finansnetto 132 -1 179 -1 169 511 1 502 -1 706 217 2 813 3 270 2 342
Årets resultat 132 -945 -1 124 349 1 502 -1 706 155 2 364 2 470 1 707
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 065 1 061 1 094 1 171 1 093 1 091 8 710 9 194 9 701 10 014
Omsättningstillgångar 2 920 2 442 2 521 4 326 3 882 3 921 4 826 5 958 5 405 7 178
Tillgångar 3 985 3 504 3 615 5 498 4 975 5 012 13 537 15 152 15 107 17 192
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 438 306 1 251 2 374 3 026 2 323 4 830 5 575 4 311 3 541
Obeskattade reserver 0 0 0 90 0 0 0 0 480 654
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 547 332 298 391 357 317 7 412 7 725 8 126 9 423
Kortfristiga skulder 2 999 2 865 2 066 2 642 1 592 2 371 1 295 1 852 2 190 3 575
Skulder och eget kapital 3 985 3 504 3 615 5 498 4 975 5 012 13 537 15 152 15 107 17 192
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - 0 455 470 450 464 408
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 2 479 2 793 2 696 3 076 3 219 2 787 2 949 2 535 2 543 3 157
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 661 715 784 892 997 983 1 154 1 154 1 150 1 299
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 1 000 800 800 900 1 100 1 700
Omsättning 7 277 6 152 6 432 9 734 11 522 7 891 9 544 12 125 13 410 15 113
Nyckeltal
Antal anställda 9 9 10 10 9 10 10 10 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) 798 669 624 973 1 274 789 954 1 138 1 490 1 679
Personalkostnader per anställd (tkr) 358 396 356 407 485 433 468 422 476 548
Rörelseresultat, EBITDA 215 -1 079 -1 091 560 1 605 -1 631 918 3 631 4 301 3 137
Nettoomsättningförändring 19,20% -3,37% -35,91% -15,18% 45,43% -17,37% -16,16% -15,12% -11,27% -%
Du Pont-modellen 4,49% -31,59% -31,01% 9,66% 31,28% -33,54% 3,23% 20,76% 25,46% 16,39%
Vinstmarginal 2,49% -18,37% -17,98% 5,46% 13,57% -21,32% 4,58% 27,64% 28,68% 18,64%
Bruttovinstmarginal 81,97% 84,88% 79,82% 84,26% 82,47% 77,78% 84,28% 85,74% 84,36% 85,91%
Rörelsekapital/omsättning -1,10% -7,02% 7,30% 17,31% 19,97% 19,66% 37,00% 36,07% 23,97% 23,84%
Soliditet 10,99% 8,73% 34,61% 44,39% 60,82% 46,35% 35,68% 36,79% 30,82% 23,34%
Kassalikviditet 36,45% 36,09% 46,22% 81,83% 158,98% 86,42% 244,86% 204,64% 174,34% 165,20%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...