Visa allt om Mickes Kiosk AB
Visa allt om Mickes Kiosk AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04 2005-04
Nettoomsättning 2 639 2 697 2 939 3 122 3 465 3 101 2 556 2 271 2 123 2 204
Övrig omsättning - - - 67 22 10 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 47 78 -26 -33 25 95 -14 -20 80 -46
Resultat efter finansnetto 9 47 -59 -64 -1 65 -49 -41 52 -77
Årets resultat 9 47 -59 -64 -1 65 -49 -34 45 -49
Balansräkningar (tkr)
2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04 2005-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 542 548 531 538 547 565 602 579 586 582
Omsättningstillgångar 334 274 234 378 364 309 291 266 273 323
Tillgångar 876 822 766 916 911 874 893 845 859 905
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 116 107 60 118 182 183 119 168 202 157
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 191 164 81 199 197 195 176 159 47 326
Kortfristiga skulder 569 551 625 599 532 496 598 519 603 422
Skulder och eget kapital 876 822 766 916 911 874 893 845 859 905
Löner & utdelning (tkr)
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
2005-04
Löner till styrelse & VD - 0 425 442 538 394 474 422 387 445
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 294 253 24 27 58 32 23 52 74 105
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 101 77 153 163 208 165 174 147 150 185
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 639 2 697 2 939 3 189 3 487 3 111 2 556 2 271 2 123 2 204
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 320 1 349 1 470 1 561 1 733 1 551 1 278 757 708 735
Personalkostnader per anställd (tkr) 203 169 303 320 411 300 337 208 204 246
Rörelseresultat, EBITDA 53 91 -19 -25 44 121 -1 -7 92 49
Nettoomsättningförändring -2,15% -8,23% -5,86% -9,90% 11,74% 21,32% 12,55% 6,97% -3,68% -%
Du Pont-modellen 5,48% 9,49% -3,39% -3,60% 2,74% 10,98% -1,57% -2,37% 9,31% -4,09%
Vinstmarginal 1,82% 2,89% -0,88% -1,06% 0,72% 3,10% -0,55% -0,88% 3,77% -1,68%
Bruttovinstmarginal 35,16% 33,30% 36,95% 34,11% 37,17% 38,57% 45,81% 47,64% 51,81% 53,09%
Rörelsekapital/omsättning -8,90% -10,27% -13,30% -7,08% -4,85% -6,03% -12,01% -11,14% -15,54% -4,49%
Soliditet 13,24% 13,02% 7,83% 12,88% 19,98% 20,94% 13,33% 19,88% 24,10% 17,35%
Kassalikviditet 36,38% 26,32% 16,96% 37,56% 33,46% 27,22% 20,40% 20,62% 19,57% 39,57%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...