Visa allt om Anne Håkanssons Måleri AB
Visa allt om Anne Håkanssons Måleri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 2 924 2 272 5 875 1 304 1 331 2 930 1 683 2 948 3 381 3 243
Övrig omsättning 152 188 159 138 - - - - 33 15
Rörelseresultat (EBIT) 274 211 370 81 26 302 -112 23 48 184
Resultat efter finansnetto 311 212 367 80 21 296 -141 2 25 169
Årets resultat 232 162 211 38 12 240 -103 8 22 103
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 107 320 594 590 590 590 585 585 445 474
Omsättningstillgångar 1 241 1 046 1 289 221 207 593 162 611 506 382
Tillgångar 1 348 1 366 1 882 811 796 1 182 747 1 196 952 855
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 753 671 659 448 410 598 358 461 303 281
Obeskattade reserver 126 117 117 23 0 0 0 0 11 14
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 67 0 0 71 80 153 100
Kortfristiga skulder 468 578 1 106 272 386 584 317 655 484 461
Skulder och eget kapital 1 348 1 366 1 882 811 796 1 182 747 1 196 952 855
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 270 233 213 90 138
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 310 562 1 098 464 347 109 0 1 165 15
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 176 167 430 204 214 159 100 105 91 71
Utdelning till aktieägare 200 150 150 0 0 200 0 19 0 0
Omsättning 3 076 2 460 6 034 1 442 1 331 2 930 1 683 2 948 3 414 3 258
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 462 1 136 1 469 652 666 1 465 842 1 474 1 691 1 622
Personalkostnader per anställd (tkr) 274 415 413 379 312 299 200 175 200 144
Rörelseresultat, EBITDA 297 218 371 81 26 302 -112 34 71 232
Nettoomsättningförändring 28,70% -61,33% 350,54% -2,03% -54,57% 74,09% -42,91% -12,81% 4,26% -%
Du Pont-modellen 23,07% 15,59% 19,66% 9,99% 3,27% 25,55% -17,54% 1,92% 5,04% 21,87%
Vinstmarginal 10,64% 9,38% 6,30% 6,21% 1,95% 10,31% -7,78% 0,78% 1,42% 5,77%
Bruttovinstmarginal 38,47% 58,67% 42,74% 66,72% 64,09% 35,67% 27,27% 21,03% 23,48% 35,00%
Rörelsekapital/omsättning 26,44% 20,60% 3,11% -3,91% -13,45% 0,31% -9,21% -1,49% 0,65% -2,44%
Soliditet 63,15% 55,80% 39,87% 57,33% 51,51% 50,59% 47,93% 38,55% 32,66% 34,04%
Kassalikviditet 265,17% 180,97% 116,55% 81,25% 42,49% 101,54% 51,10% 93,28% 104,55% 82,86%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...