Visa allt om Vitavia Atavia Management AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 604 2 211 7 493 6 440 4 283 4 047 4 210 3 677 2 445 1 635
Övrig omsättning 35 - - - - - - 5 22 6
Rörelseresultat (EBIT) 122 301 352 276 588 336 297 718 436 142
Resultat efter finansnetto 115 296 349 277 588 337 318 731 436 140
Årets resultat 80 367 186 198 418 242 225 388 306 99
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 303 195 255 309 35 46 53 59 70 143
Omsättningstillgångar 572 857 1 423 1 085 1 007 705 900 1 410 742 424
Tillgångar 876 1 051 1 679 1 394 1 042 751 953 1 469 812 568
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 490 589 372 336 564 409 392 555 467 260
Obeskattade reserver 91 91 273 182 182 182 182 182 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 264 96 143 238 0 0 5 3 0 36
Kortfristiga skulder 32 275 891 638 296 160 373 729 345 270
Skulder och eget kapital 876 1 051 1 679 1 394 1 042 751 953 1 469 812 568
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 - - 482 315 249 245 405 417 240
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 110 603 1 680 989 574 461 285 108 138 151
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 47 206 492 307 276 298 120 220 289 133
Utdelning till aktieägare 180 180 150 150 426 263 225 388 300 100
Omsättning 639 2 211 7 493 6 440 4 283 4 047 4 210 3 682 2 467 1 641
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 5 4 3 4 3 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 604 1 106 1 499 1 610 1 428 1 012 1 403 1 839 1 223 818
Personalkostnader per anställd (tkr) 209 439 465 536 418 287 255 406 480 316
Rörelseresultat, EBITDA 213 362 423 306 594 348 322 740 459 169
Nettoomsättningförändring -72,68% -70,49% 16,35% 50,36% 5,83% -3,87% 14,50% 50,39% 49,54% -%
Du Pont-modellen 14,04% 28,83% 21,32% 20,44% 56,62% 45,14% 33,79% 49,83% 53,94% 25,00%
Vinstmarginal 20,36% 13,70% 4,78% 4,43% 13,78% 8,38% 7,65% 19,91% 17,91% 8,69%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 89,40% 26,32% 7,10% 6,94% 16,60% 13,47% 12,52% 18,52% 16,24% 9,42%
Soliditet 64,04% 62,80% 34,14% 33,73% 67,00% 72,32% 54,88% 46,70% 57,51% 45,77%
Kassalikviditet 1 787,50% 311,64% 159,71% 170,06% 340,20% 440,62% 241,29% 193,42% 215,07% 157,04%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...