Visa allt om Vitavia Atavia Management AB
Visa allt om Vitavia Atavia Management AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 955 604 2 211 7 493 6 440 4 283 4 047 4 210 3 677 2 445
Övrig omsättning - 35 - - - - - - 5 22
Rörelseresultat (EBIT) 212 122 301 352 276 588 336 297 718 436
Resultat efter finansnetto 209 115 296 349 277 588 337 318 731 436
Årets resultat 233 80 367 186 198 418 242 225 388 306
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 43 303 195 255 309 35 46 53 59 70
Omsättningstillgångar 618 572 857 1 423 1 085 1 007 705 900 1 410 742
Tillgångar 661 876 1 051 1 679 1 394 1 042 751 953 1 469 812
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 542 490 589 372 336 564 409 392 555 467
Obeskattade reserver 0 91 91 273 182 182 182 182 182 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 264 96 143 238 0 0 5 3 0
Kortfristiga skulder 118 32 275 891 638 296 160 373 729 345
Skulder och eget kapital 661 876 1 051 1 679 1 394 1 042 751 953 1 469 812
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 - - 482 315 249 245 405 417
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 371 110 603 1 680 989 574 461 285 108 138
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 137 47 206 492 307 276 298 120 220 289
Utdelning till aktieägare 420 180 180 150 150 426 263 225 388 300
Omsättning 955 639 2 211 7 493 6 440 4 283 4 047 4 210 3 682 2 467
Nyckeltal
Antal anställda 2 1 2 5 4 3 4 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 478 604 1 106 1 499 1 610 1 428 1 012 1 403 1 839 1 223
Personalkostnader per anställd (tkr) 293 209 439 465 536 418 287 255 406 480
Rörelseresultat, EBITDA 212 213 362 423 306 594 348 322 740 459
Nettoomsättningförändring 58,11% -72,68% -70,49% 16,35% 50,36% 5,83% -3,87% 14,50% 50,39% -%
Du Pont-modellen 32,07% 14,04% 28,83% 21,32% 20,44% 56,62% 45,14% 33,79% 49,83% 53,94%
Vinstmarginal 22,20% 20,36% 13,70% 4,78% 4,43% 13,78% 8,38% 7,65% 19,91% 17,91%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 52,36% 89,40% 26,32% 7,10% 6,94% 16,60% 13,47% 12,52% 18,52% 16,24%
Soliditet 82,00% 64,04% 62,80% 34,14% 33,73% 67,00% 72,32% 54,88% 46,70% 57,51%
Kassalikviditet 523,73% 1 787,50% 311,64% 159,71% 170,06% 340,20% 440,62% 241,29% 193,42% 215,07%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...