Visa allt om Progentum AB
Visa allt om Progentum AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 820 6 700 0 0 4 432 98 0 442 3 605
Övrig omsättning 1 37 - - - 2 577 537 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -95 -308 -243 -1 126 -50 2 099 -117 -618 -909 1 618
Resultat efter finansnetto -557 -805 -521 -1 471 -159 1 109 -318 -865 -1 719 1 641
Årets resultat -557 -805 -521 -1 471 -159 1 109 -318 -865 -1 719 1 181
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 090 2 060 2 016 2 030 1 895 1 809 1 799 1 843 15 1 381
Omsättningstillgångar 182 117 1 871 7 757 7 891 7 934 9 186 12 128 1 395 1 754
Tillgångar 2 272 2 177 3 887 9 787 9 786 9 743 10 985 13 971 1 410 3 135
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -3 428 -2 870 -2 066 -1 545 -574 -416 -1 525 -1 207 -342 1 777
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 075 3 117 3 201 1 805 9 065 8 927 11 894 14 818 1 670 0
Kortfristiga skulder 2 624 1 930 2 751 9 527 1 294 1 231 616 360 82 1 358
Skulder och eget kapital 2 272 2 177 3 887 9 787 9 786 9 743 10 985 13 971 1 410 3 135
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12 2011-12
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 271 406
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 35 249 299
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400
Omsättning 1 857 6 700 0 0 7 009 635 0 442 3 605
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 442 1 803
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 522 354
Rörelseresultat, EBITDA -95 -308 -230 -1 106 -43 2 119 -92 -583 -899 1 654
Nettoomsättningförändring -100,00% -87,76% -% -% -% 4 422,45% -% -100,00% -87,74% -%
Du Pont-modellen -% -14,15% -6,25% -% -% 15,40% -1,07% -% -62,98% 52,47%
Vinstmarginal -% -37,56% -3,63% -% -% 33,84% -119,39% -% -200,90% 45,63%
Bruttovinstmarginal -% 8,54% 2,94% -% -% 1,06% 74,49% -% 57,69% 76,78%
Rörelsekapital/omsättning -% -221,10% -13,13% -% -% 151,24% 8 744,90% -% 297,06% 10,98%
Soliditet -150,88% -131,83% -53,15% -15,79% -5,87% -4,27% -13,88% -8,64% -24,26% 56,68%
Kassalikviditet 6,94% 6,06% 40,75% 4,81% 45,98% 65,15% 86,04% 110,00% 51,22% 127,47%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 4 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...