Visa allt om Ekopack i Sydsverige Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 31 239 28 476 24 806 23 461 21 718 20 866 16 605 14 687 14 113 12 893
Övrig omsättning 115 - 18 54 - 1 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 695 1 386 1 031 608 621 1 126 619 552 720 897
Resultat efter finansnetto 1 665 1 341 997 550 640 1 109 605 550 722 896
Årets resultat 1 273 1 019 920 412 455 598 438 374 403 497
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 779 648 60 71 74 112 163 198 209 241
Omsättningstillgångar 8 760 7 724 6 583 6 310 6 086 5 997 5 161 4 630 4 141 3 948
Tillgångar 9 539 8 372 6 642 6 381 6 160 6 109 5 323 4 828 4 350 4 188
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 773 2 899 2 436 1 816 1 804 1 801 1 592 1 527 1 470 1 371
Obeskattade reserver 536 526 508 724 757 764 485 485 483 345
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 585 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 230 4 946 3 698 3 256 3 599 3 544 3 247 2 816 2 396 2 472
Skulder och eget kapital 9 539 8 372 6 642 6 381 6 160 6 109 5 323 4 828 4 350 4 188
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 660 522 809 757 664
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 563 2 469 2 439 2 550 2 465 1 427 1 075 796 526 484
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 061 1 053 1 160 1 172 1 131 1 177 766 648 627 623
Utdelning till aktieägare 666 400 556 300 400 452 388 374 317 304
Omsättning 31 354 28 476 24 824 23 515 21 718 20 867 16 605 14 687 14 113 12 893
Nyckeltal
Antal anställda 6 6 6 6 6 5 5 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 207 4 746 4 134 3 910 3 620 4 173 3 321 4 896 4 704 4 298
Personalkostnader per anställd (tkr) 631 602 604 605 580 670 491 786 671 616
Rörelseresultat, EBITDA 1 717 1 397 1 042 635 659 1 177 679 606 757 954
Nettoomsättningförändring 9,70% 14,79% 5,73% 8,03% 4,08% 25,66% 13,06% 4,07% 9,46% -%
Du Pont-modellen 17,78% 16,56% 15,54% 9,54% 10,78% 18,43% 11,63% 11,52% 16,67% 21,47%
Vinstmarginal 5,43% 4,87% 4,16% 2,60% 3,06% 5,40% 3,73% 3,79% 5,14% 6,97%
Bruttovinstmarginal 29,36% 30,80% 34,00% 33,35% 34,14% 36,12% 34,19% 36,77% 38,01% 37,13%
Rörelsekapital/omsättning 11,30% 9,76% 11,63% 13,02% 11,45% 11,76% 11,53% 12,35% 12,36% 11,45%
Soliditet 43,94% 39,53% 42,64% 36,82% 38,34% 38,70% 36,62% 38,86% 41,79% 38,67%
Kassalikviditet 103,31% 72,34% 93,43% 99,94% 100,31% 103,92% 89,78% 96,88% 108,93% 102,43%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...