Visa allt om Nifak Förvaltning AB
Visa allt om Nifak Förvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 208 2 453 1 265 1 875 2 264 4 163 6 103 355 300 357
Övrig omsättning 84 39 522 - 133 6 - 11 345 -
Rörelseresultat (EBIT) 552 542 725 -26 401 -109 -228 17 238 -55
Resultat efter finansnetto 554 552 724 82 627 -318 790 136 -488 791
Årets resultat 429 430 461 149 357 -126 1 028 160 -702 463
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 191 3 601 1 262 3 032 1 553 2 791 2 507 3 340 3 388 4 995
Omsättningstillgångar 8 421 7 580 10 496 4 613 4 538 2 730 3 438 1 850 1 824 1 411
Tillgångar 11 612 11 180 11 758 7 645 6 090 5 521 5 946 5 190 5 212 6 406
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 930 10 901 10 472 6 010 5 861 5 504 5 630 1 354 1 193 1 495
Obeskattade reserver 271 271 271 139 220 0 228 473 572 476
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 400 0 1 000 1 400 0 0 0 3 248 3 248 4 148
Kortfristiga skulder 11 8 16 96 9 17 88 116 199 286
Skulder och eget kapital 11 612 11 180 11 758 7 645 6 090 5 521 5 946 5 190 5 212 6 406
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 37 38 36 36 41 62 74 77 64
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 0 16
Utdelning till aktieägare 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 500
Omsättning 1 292 2 492 1 787 1 875 2 397 4 169 6 103 366 645 357
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 2 453 1 265 1 875 2 264 4 163 6 103 355 300 357
Personalkostnader per anställd (tkr) - 37 38 36 36 41 62 74 77 80
Rörelseresultat, EBITDA 782 908 1 211 460 880 308 93 277 511 190
Nettoomsättningförändring -50,75% 93,91% -32,53% -17,18% -45,62% -31,79% 1 619,15% 18,33% -15,97% -%
Du Pont-modellen 4,77% 4,94% 6,25% 1,19% 10,36% -1,76% 13,30% 3,14% 8,84% 12,35%
Vinstmarginal 45,86% 22,50% 58,10% 4,85% 27,87% -2,33% 12,96% 45,92% 153,67% 221,57%
Bruttovinstmarginal 60,60% 38,69% 16,60% -1,07% 12,19% -2,40% -2,77% 5,07% -30,67% -13,17%
Rörelsekapital/omsättning 696,19% 308,68% 828,46% 240,91% 200,04% 65,17% 54,89% 488,45% 541,67% 315,13%
Soliditet 52,89% 99,40% 90,86% 79,95% 98,90% 99,69% 97,51% 32,65% 30,79% 28,69%
Kassalikviditet 19 890,91% 20 262,50% 33 456,25% 606,25% 26 366,67% 7 647,06% 1 904,55% 1 594,83% 916,58% 493,36%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...