Visa allt om Confidence Sweden AB
Visa allt om Confidence Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 18 226 17 344 22 592 55 692 76 769 77 842 68 772 78 416 62 297 42 563
Övrig omsättning 362 956 965 766 412 408 356 2 450 3 048 130
Rörelseresultat (EBIT) -974 -8 616 1 089 -12 245 3 797 6 980 261 -6 154 3 112 2 614
Resultat efter finansnetto -1 018 -8 739 461 -12 980 2 994 6 139 -388 -7 096 2 744 2 466
Årets resultat -1 018 -8 739 461 -12 980 2 442 6 139 -420 -7 096 1 975 1 780
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 414 1 603 6 630 6 405 5 565 4 030 4 113 4 569 3 060 1 907
Omsättningstillgångar 12 150 8 239 7 236 22 632 32 493 43 564 36 263 37 620 38 692 13 438
Tillgångar 12 565 9 842 13 865 29 037 38 057 47 594 40 375 42 189 41 753 15 346
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 574 792 1 099 638 12 118 11 224 5 085 5 505 1 341 516
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 2 000 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 375 0 650 1 795 63 1 910 950
Kortfristiga skulder 11 990 9 049 12 766 26 024 25 940 35 720 33 495 36 622 38 501 13 879
Skulder och eget kapital 12 565 9 842 13 865 29 037 38 057 47 594 40 375 42 189 41 753 15 346
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 149 1 050 574
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 3 058 5 827 5 278 18 366 19 841 19 690 17 283 23 133 14 264 10 448
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 1 437 2 166 2 101 6 548 7 868 8 329 7 106 7 982 6 283 4 002
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 18 588 18 300 23 557 56 458 77 181 78 250 69 128 80 866 65 345 42 693
Nyckeltal
Antal anställda 7 14 14 50 56 63 48 66 49 42
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 604 1 239 1 614 1 114 1 371 1 236 1 433 1 188 1 271 1 013
Personalkostnader per anställd (tkr) 667 598 559 519 517 459 526 491 466 384
Rörelseresultat, EBITDA -590 -2 622 2 157 -9 782 4 734 7 864 1 382 -5 939 3 332 2 879
Nettoomsättningförändring 5,09% -23,23% -59,43% -27,46% -1,38% 13,19% -12,30% 25,87% 46,36% -%
Du Pont-modellen -7,70% -87,45% 8,10% -42,01% 10,05% 14,76% 0,75% -14,50% 7,55% 17,06%
Vinstmarginal -5,31% -49,63% 4,97% -21,90% 4,98% 9,03% 0,44% -7,80% 5,06% 6,15%
Bruttovinstmarginal 37,35% 52,83% 62,96% 52,28% 57,94% 58,91% 52,98% 44,99% 55,35% 60,99%
Rörelsekapital/omsättning 0,88% -4,67% -24,48% -6,09% 8,54% 10,08% 4,02% 1,27% 0,31% -1,04%
Soliditet 4,57% 8,05% 7,93% 2,20% 31,84% 23,58% 12,59% 13,05% 3,21% 3,36%
Kassalikviditet 97,44% 85,73% 53,31% 85,11% 123,13% 119,66% 105,97% 96,87% 99,84% 94,55%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...