Visa allt om Ståhls Skyltar AB
Visa allt om Ståhls Skyltar AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 620 4 195 8 192 6 191 5 088 5 599 6 471 6 690 5 350 5 300
Övrig omsättning 68 - 15 53 166 88 40 57 28 82
Rörelseresultat (EBIT) 401 175 179 459 -26 -208 183 532 -65 -386
Resultat efter finansnetto 352 111 131 402 -81 -271 130 465 -138 -399
Årets resultat 201 50 65 236 -81 -198 62 400 -128 -277
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 180 387 533 303 383 500 548 449 547 978
Omsättningstillgångar 1 427 1 005 1 321 903 1 043 1 315 1 403 1 647 1 068 1 326
Tillgångar 1 607 1 392 1 854 1 206 1 426 1 815 1 951 2 096 1 615 2 304
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 604 403 354 288 52 134 532 470 71 194
Obeskattade reserver 261 170 133 93 0 0 73 35 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 204 0 21 48 6 103 211 158 228 306
Kortfristiga skulder 539 819 1 347 776 1 368 1 578 1 135 1 433 1 316 1 803
Skulder och eget kapital 1 607 1 392 1 854 1 206 1 426 1 815 1 951 2 096 1 615 2 304
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 26 232 382 500 365 103
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 294 811 1 066 1 012 1 178 584 778 840 838 965
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 43 260 361 313 426 439 420 445 413 361
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 688 4 195 8 207 6 244 5 254 5 687 6 511 6 747 5 378 5 382
Nyckeltal
Antal anställda 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 810 1 398 1 638 1 238 1 018 1 120 1 294 1 338 1 070 1 060
Personalkostnader per anställd (tkr) 146 368 299 280 347 331 329 366 329 290
Rörelseresultat, EBITDA 606 466 412 649 237 12 438 766 223 1
Nettoomsättningförändring -13,71% -48,79% 32,32% 21,68% -9,13% -13,48% -3,27% 25,05% 0,94% -%
Du Pont-modellen 25,64% 12,64% 9,65% 38,31% -1,75% -11,46% 9,38% 25,38% -3,90% -13,06%
Vinstmarginal 11,38% 4,20% 2,19% 7,46% -0,49% -3,71% 2,83% 7,95% -1,18% -5,68%
Bruttovinstmarginal 64,25% 75,35% 47,86% 63,35% 69,56% 65,35% 62,82% 62,36% 67,42% 58,53%
Rörelsekapital/omsättning 24,53% 4,43% -0,32% 2,05% -6,39% -4,70% 4,14% 3,20% -4,64% -9,00%
Soliditet 50,25% 38,48% 24,69% 29,56% 3,65% 7,38% 30,03% 23,63% 4,40% 8,42%
Kassalikviditet 238,40% 60,56% 54,57% 53,74% 44,59% 57,48% 93,13% 95,12% 58,66% 65,61%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...