Visa allt om IL Invest AB
Visa allt om IL Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 30 21 109 112 124 148 77 105 110
Övrig omsättning - - - 11 - - 97 76 95 76
Rörelseresultat (EBIT) -86 -73 -109 -75 -23 -29 35 -87 -151 -177
Resultat efter finansnetto -85 -73 -109 -74 -18 -29 35 -81 -149 -174
Årets resultat -85 -73 -109 -74 -18 -29 35 -81 -149 -169
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 39 77 127 178 67 101 84 551 547 766
Omsättningstillgångar 30 52 74 206 541 677 882 376 485 397
Tillgångar 69 129 201 383 607 778 966 926 1 032 1 164
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -38 47 120 379 603 771 950 915 996 1 145
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 78 77 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 107 4 4 4 4 7 16 11 36 19
Skulder och eget kapital 69 129 201 383 607 778 966 926 1 032 1 164
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 0 36 36 42 36
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 12 36 36 36 36 36 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 5 6 7 7 7 7 25 50 73
Utdelning till aktieägare 0 0 0 150 150 150 150 0 0 0
Omsättning 0 30 21 120 112 124 245 153 200 186
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 30 21 109 112 124 148 77 105 110
Personalkostnader per anställd (tkr) 16 17 42 43 43 43 43 62 92 109
Rörelseresultat, EBITDA -47 -24 -58 -17 12 8 62 -73 -143 -93
Nettoomsättningförändring -100,00% 42,86% -80,73% -2,68% -9,68% -16,22% 92,21% -26,67% -4,55% -%
Du Pont-modellen -% -56,59% -54,23% -19,06% -2,80% -3,60% 3,62% -8,75% -14,34% -14,95%
Vinstmarginal -% -243,33% -519,05% -66,97% -15,18% -22,58% 23,65% -105,19% -140,95% -158,18%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 97,25% 100,00% 100,00% 76,35% 1,30% 5,71% 30,91%
Rörelsekapital/omsättning -% 160,00% 333,33% 185,32% 479,46% 540,32% 585,14% 474,03% 427,62% 343,64%
Soliditet -55,07% 36,43% 59,70% 98,96% 99,34% 99,10% 98,34% 98,81% 96,51% 98,37%
Kassalikviditet 28,04% 1 300,00% 1 850,00% 5 150,00% 13 525,00% 9 671,43% 5 512,50% 3 418,18% 1 347,22% 2 089,47%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...