Visa allt om Nordlander & Co AB
Visa allt om Nordlander & Co AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 163 355 382 489 590 834 695 1 123 639 870
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -30 44 84 -116 59 14 -29 128 -88 40
Resultat efter finansnetto -36 85 76 -126 51 3 -41 109 -106 24
Årets resultat -26 65 76 -114 28 3 -16 74 -48 20
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 279 276 281 300 303 309 348 337 352 374
Omsättningstillgångar 145 207 191 94 225 309 132 348 205 376
Tillgångar 423 484 472 395 528 618 481 686 557 750
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 197 223 158 81 195 167 165 181 107 155
Obeskattade reserver 0 10 0 0 12 0 0 25 0 58
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 140 140 207 119 149 219 250 237 255 273
Kortfristiga skulder 86 111 107 194 172 232 66 243 196 265
Skulder och eget kapital 423 484 472 395 528 618 481 686 557 750
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 10 39 35 3 0 2
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 1 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 163 355 382 489 590 834 695 1 123 639 870
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 1 1 1 1 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 489 590 834 695 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 9 6 15 68 - - -
Rörelseresultat, EBITDA -22 49 103 -106 70 53 -8 143 -69 63
Nettoomsättningförändring -54,08% -7,07% -21,88% -17,12% -29,26% 20,00% -38,11% 75,74% -26,55% -%
Du Pont-modellen -6,62% 19,01% 17,80% -29,37% 12,50% 2,27% -6,03% 18,66% -15,80% 5,33%
Vinstmarginal -17,18% 25,92% 21,99% -23,72% 11,19% 1,68% -4,17% 11,40% -13,77% 4,60%
Bruttovinstmarginal 65,03% 44,79% 65,71% 17,79% 44,41% 33,33% 44,75% 29,03% 27,23% 38,85%
Rörelsekapital/omsättning 36,20% 27,04% 21,99% -20,45% 8,98% 9,23% 9,50% 9,35% 1,41% 12,76%
Soliditet 46,57% 47,69% 33,47% 20,51% 38,61% 27,02% 34,30% 29,01% 19,21% 26,23%
Kassalikviditet 115,12% 147,75% 129,91% 23,20% 47,67% 63,79% 90,91% 120,58% 53,06% 90,57%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...