Visa allt om Ekenäsbostäder Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2006-06
Nettoomsättning 1 218 1 140 1 146 1 144 1 085 1 141 1 071 1 056 1 046 1 036
Övrig omsättning - - 16 21 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 492 460 544 603 493 626 602 430 445 484
Resultat efter finansnetto 455 396 438 466 314 451 401 197 202 166
Årets resultat 355 309 342 343 231 333 331 169 229 122
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 308 6 493 6 678 6 863 7 048 7 234 7 419 7 604 7 789 8 159
Omsättningstillgångar 1 164 980 930 699 492 573 620 702 542 538
Tillgångar 7 472 7 473 7 608 7 562 7 541 7 807 8 038 8 306 8 331 8 697
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 683 3 628 3 569 3 351 3 133 3 027 2 794 2 533 2 424 2 033
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 49 88 227
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 345 3 525 3 705 3 885 4 065 4 445 5 000 5 480 5 560 6 120
Kortfristiga skulder 444 321 335 325 342 335 244 244 260 317
Skulder och eget kapital 7 472 7 473 7 608 7 562 7 541 7 807 8 038 8 306 8 331 8 697
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 31 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Utdelning till aktieägare 240 300 250 125 125 125 100 70 60 25
Omsättning 1 218 1 140 1 162 1 165 1 085 1 141 1 071 1 056 1 046 1 036
Nyckeltal
Antal anställda 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 218 - - - - - - - - 1 036
Personalkostnader per anställd (tkr) 131 - - - - - - - - 43
Rörelseresultat, EBITDA 677 645 729 788 493 811 787 615 630 669
Nettoomsättningförändring 6,84% -0,52% 0,17% 5,44% -4,91% 6,54% 1,42% 0,96% -% -%
Du Pont-modellen 6,58% 6,24% 7,22% 8,01% 6,60% 8,04% 7,49% 5,36% 5,43% 5,58%
Vinstmarginal 40,39% 40,88% 47,91% 52,97% 45,90% 55,04% 56,21% 42,14% 43,21% 46,81%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 59,11% 57,81% 51,92% 32,69% 13,82% 20,86% 35,11% 43,37% 26,96% 21,33%
Soliditet 49,29% 48,55% 46,91% 44,31% 41,55% 38,77% 34,76% 30,92% 29,86% 25,26%
Kassalikviditet 262,16% 305,30% 277,61% 215,08% 143,86% 171,04% 254,10% 287,70% 208,46% 169,72%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...