Visa allt om Camfil International Aktiebolag
Visa allt om Camfil International Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 22 542 43 102 38 487 41 604 63 745 62 913 51 118 54 413 41 679 38 578
Övrig omsättning - 384 600 1 088 2 027 2 284 3 581 3 581 2 110 1 489
Rörelseresultat (EBIT) 2 144 -1 378 -3 860 -2 874 -3 791 1 894 4 434 5 679 3 721 3 310
Resultat efter finansnetto 2 261 -970 -3 673 -2 681 -3 608 1 250 4 179 6 109 3 929 3 184
Årets resultat 101 -414 -3 011 -1 943 -2 780 860 3 043 4 462 2 876 2 326
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 34 120 68 66 788 250 520 769 137 112
Omsättningstillgångar 9 663 18 226 15 922 16 355 20 924 23 494 17 581 24 132 19 341 21 834
Tillgångar 9 697 18 346 15 990 16 421 21 712 23 744 18 101 24 901 19 478 21 946
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 093 7 992 8 406 8 882 8 850 9 086 8 964 8 501 7 999 7 643
Obeskattade reserver 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 604 10 354 7 584 7 539 12 828 14 658 9 137 16 400 11 479 14 303
Skulder och eget kapital 9 697 18 346 15 990 16 421 21 712 23 744 18 101 24 901 19 478 21 946
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 1 078 1 819 1 622 1 523 1 527 1 444 1 346 1 248 1 264
Varav tantiem till styrelse & VD - 355 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 998 4 357 3 950 3 698 7 014 4 471 3 660 3 463 2 881 2 530
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 476 2 541 3 011 2 786 2 670 2 700 2 321 2 312 2 303 2 573
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 22 542 43 486 39 087 42 692 65 772 65 197 54 699 57 994 43 789 40 067
Nyckeltal
Antal anställda 6 13 14 13 17 15 12 12 11 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 757 3 316 2 749 3 200 3 750 4 194 4 260 4 534 3 789 4 286
Personalkostnader per anställd (tkr) 412 614 627 624 659 580 619 593 585 707
Rörelseresultat, EBITDA 2 155 -1 355 -3 835 -2 850 -3 503 2 164 4 709 5 797 3 765 3 341
Nettoomsättningförändring -47,70% 11,99% -7,49% -34,73% 1,32% 23,07% -6,06% 30,55% 8,04% -%
Du Pont-modellen 27,17% -4,07% -20,37% -11,98% -12,50% 10,82% 33,40% 29,15% 23,08% 16,27%
Vinstmarginal 11,69% -1,73% -8,46% -4,73% -4,26% 4,09% 11,83% 13,34% 10,79% 9,26%
Bruttovinstmarginal 34,89% 33,17% 30,52% 31,51% 30,04% 33,07% 33,27% 33,74% 33,35% 34,08%
Rörelsekapital/omsättning 35,75% 18,26% 21,66% 21,19% 12,70% 14,04% 16,52% 14,21% 18,86% 19,52%
Soliditet 83,46% 43,56% 52,57% 54,09% 40,88% 38,27% 49,52% 34,14% 41,07% 34,83%
Kassalikviditet 564,90% 172,46% 208,41% 212,95% 159,66% 153,68% 190,91% 137,24% 161,32% 152,65%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...