Visa allt om Restaurang Atrium Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 0 3 123 19 148 22 342 18 980 17 775 18 800 21 421 17 655 18 115
Övrig omsättning 120 6 338 60 1 1 34 47 85 55 58
Rörelseresultat (EBIT) -505 4 564 1 732 2 956 697 925 812 3 195 2 145 3 234
Resultat efter finansnetto -515 4 562 1 726 2 919 665 882 821 3 219 2 154 3 305
Årets resultat -6 29 1 224 200 11 32 13 2 1 138 2 363
Balansräkningar (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 104 193 331 304 467 570 341 163
Omsättningstillgångar 2 134 5 819 5 240 4 617 4 487 4 179 4 644 5 585 5 681 6 478
Tillgångar 2 134 5 819 5 344 4 810 4 819 4 483 5 111 6 155 6 022 6 642
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 765 1 771 1 742 518 318 307 274 261 1 460 322
Obeskattade reserver 200 710 745 707 585 585 585 585 550 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 169 3 338 2 858 3 584 3 915 3 591 4 251 5 309 4 012 6 320
Skulder och eget kapital 2 134 5 819 5 344 4 810 4 819 4 483 5 111 6 155 6 022 6 642
Löner & utdelning (tkr)
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD - - - - 1 050 995 1 019 968 747 322
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 387 1 481 5 818 6 392 4 123 3 818 3 897 3 858 3 299 3 665
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 0 - - - - 0 -
Sociala kostnader 196 592 1 893 1 920 1 639 1 416 1 737 1 738 1 662 1 547
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200 0
Omsättning 120 9 461 19 208 22 343 18 981 17 809 18 847 21 506 17 710 18 173
Nyckeltal
Antal anställda 1 6 17 18 15 14 15 15 14 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 521 1 126 1 241 1 265 1 270 1 253 1 428 1 261 1 294
Personalkostnader per anställd (tkr) 626 356 463 472 471 454 458 450 419 400
Rörelseresultat, EBITDA -505 4 619 1 808 3 114 913 1 122 1 002 3 371 2 275 3 304
Nettoomsättningförändring -100,00% -83,69% -14,30% 17,71% 6,78% -5,45% -12,24% 21,33% -2,54% -%
Du Pont-modellen -% 78,85% 32,86% 62,02% 14,73% 20,66% 16,69% 52,72% 36,15% 49,97%
Vinstmarginal -% 146,91% 9,17% 13,35% 3,74% 5,21% 4,54% 15,15% 12,33% 18,32%
Bruttovinstmarginal -% 66,70% 71,79% 70,79% 69,50% 69,42% 67,61% 70,93% 71,15% 72,71%
Rörelsekapital/omsättning -% 79,44% 12,44% 4,62% 3,01% 3,31% 2,09% 1,29% 9,45% 0,87%
Soliditet 90,02% 39,95% 42,87% 21,60% 15,55% 16,47% 13,60% 11,08% 30,82% 4,85%
Kassalikviditet 1 262,72% 174,33% 175,37% 117,47% 104,50% 104,73% 97,39% 93,92% 129,91% 96,88%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...