Visa allt om Restaurang Atrium Aktiebolag
Visa allt om Restaurang Atrium Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 3 123 19 148 22 342 18 980 17 775 18 800 21 421 17 655
Övrig omsättning - 120 6 338 60 1 1 34 47 85 55
Rörelseresultat (EBIT) -813 -505 4 564 1 732 2 956 697 925 812 3 195 2 145
Resultat efter finansnetto -813 -515 4 562 1 726 2 919 665 882 821 3 219 2 154
Årets resultat -613 -6 29 1 224 200 11 32 13 2 1 138
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 104 193 331 304 467 570 341
Omsättningstillgångar 1 474 2 134 5 819 5 240 4 617 4 487 4 179 4 644 5 585 5 681
Tillgångar 1 474 2 134 5 819 5 344 4 810 4 819 4 483 5 111 6 155 6 022
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 153 1 765 1 771 1 742 518 318 307 274 261 1 460
Obeskattade reserver 0 200 710 745 707 585 585 585 585 550
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 322 169 3 338 2 858 3 584 3 915 3 591 4 251 5 309 4 012
Skulder och eget kapital 1 474 2 134 5 819 5 344 4 810 4 819 4 483 5 111 6 155 6 022
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 1 050 995 1 019 968 747
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 387 1 481 5 818 6 392 4 123 3 818 3 897 3 858 3 299
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 0 - - - - 0
Sociala kostnader 5 196 592 1 893 1 920 1 639 1 416 1 737 1 738 1 662
Utdelning till aktieägare 900 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200
Omsättning 0 120 9 461 19 208 22 343 18 981 17 809 18 847 21 506 17 710
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 6 17 18 15 14 15 15 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 521 1 126 1 241 1 265 1 270 1 253 1 428 1 261
Personalkostnader per anställd (tkr) - 626 356 463 472 471 454 458 450 419
Rörelseresultat, EBITDA -813 -505 4 619 1 808 3 114 913 1 122 1 002 3 371 2 275
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -83,69% -14,30% 17,71% 6,78% -5,45% -12,24% 21,33% -%
Du Pont-modellen -% -% 78,85% 32,86% 62,02% 14,73% 20,66% 16,69% 52,72% 36,15%
Vinstmarginal -% -% 146,91% 9,17% 13,35% 3,74% 5,21% 4,54% 15,15% 12,33%
Bruttovinstmarginal -% -% 66,70% 71,79% 70,79% 69,50% 69,42% 67,61% 70,93% 71,15%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 79,44% 12,44% 4,62% 3,01% 3,31% 2,09% 1,29% 9,45%
Soliditet 78,22% 90,02% 39,95% 42,87% 21,60% 15,55% 16,47% 13,60% 11,08% 30,82%
Kassalikviditet 457,76% 1 262,72% 174,33% 175,37% 117,47% 104,50% 104,73% 97,39% 93,92% 129,91%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...