Visa allt om Torshaga Förvaltnings Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08 *
Nettoomsättning 19 101 243 1 462 1 612 2 580 2 399 40 203 95 014 56 603
Övrig omsättning 212 - - - - - - 10 9 7
Rörelseresultat (EBIT) 221 10 -114 -267 -245 -358 43 -1 900 -110 -
Resultat efter finansnetto 221 9 -111 -264 -248 -360 1 134 19 121 96 -
Årets resultat 221 9 -111 -264 -248 -360 1 134 19 121 100 -
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08 *
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 400 4 013
Omsättningstillgångar 543 315 313 398 662 1 127 1 992 20 479 5 864 10 031
Tillgångar 543 315 313 398 662 1 127 1 992 20 479 6 264 14 046
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 497 276 267 378 502 260 1 769 19 935 814 3 715
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 3 336 3 414
Kortfristiga skulder 46 40 46 20 159 867 223 544 2 114 6 919
Skulder och eget kapital 543 315 313 398 662 1 127 1 992 20 479 6 264 14 046
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 240 440
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 421 55 190
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 135 84 182
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 1 150 19 300 0 3 000
Omsättning 231 101 243 1 462 1 612 2 580 2 399 40 213 95 023 56 610
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 13 401 31 671 18 868
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 185 137 280
Rörelseresultat, EBITDA 221 10 -114 -267 -245 -358 43 -1 900 -110 -
Nettoomsättningförändring -81,19% -58,44% -83,38% -9,31% -37,52% 7,54% -94,03% -57,69% 67,86% -%
Du Pont-modellen 40,70% 3,17% -35,46% -66,08% -36,71% -31,59% 58,08% 94,07% 5,04% -%
Vinstmarginal 1 163,16% 9,90% -45,68% -17,99% -15,07% -13,80% 48,23% 47,92% 0,33% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 22,77% -43,62% -14,71% -12,90% -12,67% 2,46% -3,29% 0,53% -%
Rörelsekapital/omsättning 2 615,79% 272,28% 109,88% 25,85% 31,20% 10,08% 73,74% 49,59% 3,95% 5,50%
Soliditet 91,53% 87,62% 85,30% 94,97% 75,83% 23,07% 88,81% 97,34% 12,99% 26,45%
Kassalikviditet 13,04% 17,50% 17,39% 65,00% 40,25% 30,68% 414,35% 3 517,10% 15,66% 44,82%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2006-08: Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...