Visa allt om FB Fasaden AB
Visa allt om FB Fasaden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 30 60 80 51 103 50 50 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 -7 37 31 78 32 23 -21 -24 -39
Resultat efter finansnetto 30 90 131 99 75 36 375 1 791 -64 567
Årets resultat 30 90 122 138 346 27 718 1 733 59 632
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 3 36 68 4 427 2 119
Omsättningstillgångar 1 537 1 664 1 725 1 762 1 952 2 015 7 008 10 675 4 062 7 278
Tillgångar 1 537 1 664 1 725 1 762 1 952 2 018 7 044 10 744 8 489 9 398
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 522 1 641 1 702 1 719 1 721 1 515 5 888 9 170 7 437 8 378
Obeskattade reserver 0 0 0 0 66 466 467 940 940 939
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 600 600 0 0
Kortfristiga skulder 15 22 24 42 165 36 89 33 111 80
Skulder och eget kapital 1 537 1 664 1 725 1 762 1 952 2 018 7 044 10 744 8 489 9 398
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - 0 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - 0 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 159 150 150 140 140 140 4 400 4 000 0 1 000
Omsättning 30 60 80 51 103 50 50 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -1 -7 37 31 81 35 26 -18 -21 -39
Nettoomsättningförändring -50,00% -25,00% 56,86% -50,49% 106,00% 0,00% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 2,08% 5,41% 7,54% 8,34% 5,38% 3,87% 7,67% -% -% -%
Vinstmarginal 106,67% 150,00% 162,50% 288,24% 101,94% 156,00% 1 080,00% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 5 073,33% 2 736,67% 2 126,25% 3 372,55% 1 734,95% 3 958,00% 13 838,00% -% -% -%
Soliditet 99,02% 98,62% 98,67% 97,56% 90,66% 92,09% 88,48% 91,65% 95,58% 96,34%
Kassalikviditet 10 246,67% 7 563,64% 7 187,50% 4 195,24% 1 183,03% 5 597,22% 7 874,16% 32 348,48% 3 659,46% 9 097,50%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...