Visa allt om Bjärka-Säby Energi AB
Visa allt om Bjärka-Säby Energi AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 82 0 0 0 53 0 824 290 0 10
Övrig omsättning - - - - - - 5 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -110 -179 -137 -400 -411 -340 410 -13 -271 -212
Resultat efter finansnetto -172 -211 -160 -441 -439 -376 370 -11 -277 -217
Årets resultat -172 -211 -160 -441 -439 -376 370 -11 -277 -217
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 098 1 157 1 195 1 263 1 198 1 149 1 884 831 506 495
Tillgångar 1 098 1 158 1 195 1 264 1 198 1 149 1 884 831 506 495
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -2 029 -1 857 -1 647 -1 485 -1 044 -605 -229 -599 -588 -311
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 127 3 014 2 841 2 749 2 242 1 754 2 113 1 430 1 094 806
Skulder och eget kapital 1 098 1 158 1 195 1 264 1 198 1 149 1 884 831 506 495
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12 2013-12 2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 82 0 0 0 53 0 829 290 0 10
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -110 -179 -137 -400 -411 -340 410 -13 -271 -212
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -% -100,00% 184,14% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -10,02% -% -% -% -34,14% -% 21,76% -1,44% -% -42,83%
Vinstmarginal -134,15% -% -% -% -771,70% -% 49,76% -4,14% -% -2 120,00%
Bruttovinstmarginal -119,51% -% -% -% 100,00% -% 100,00% 100,00% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -2 474,39% -% -% -% -1 969,81% -% -27,79% -206,55% -% -3 110,00%
Soliditet -184,79% -160,36% -137,82% -117,48% -87,15% -52,65% -12,15% -72,08% -116,21% -62,83%
Kassalikviditet 35,11% 38,39% 42,06% 45,94% 53,43% 65,51% 89,16% 58,11% 46,25% 61,41%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...