Visa allt om The Card Scandinavia Aktiebolag
Visa allt om The Card Scandinavia Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 17 626 17 597 18 375 16 695 14 769 14 808 12 441 11 791 11 565 10 159
Övrig omsättning 76 97 165 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -11 -1 967 -893 12 -895 3 221 245 -146 541 1 028
Resultat efter finansnetto -32 -1 999 -888 27 -928 3 207 200 -125 541 1 001
Årets resultat -32 -364 -888 13 5 32 160 1 271 3 041 5 001
Balansräkningar (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 727 4 464 4 314 1 465 1 416 529 525 333 388 582
Omsättningstillgångar 7 002 5 041 5 117 6 979 7 470 7 759 16 387 11 790 19 773 14 952
Tillgångar 10 729 9 505 9 431 8 444 8 886 8 288 16 911 12 121 20 161 15 533
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 570 1 602 1 966 2 854 2 841 2 836 8 804 8 644 14 203 11 162
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 9 159 7 903 7 465 5 589 6 045 5 452 8 107 3 477 5 958 4 371
Skulder och eget kapital 10 729 9 505 9 431 8 444 8 886 8 288 16 911 12 121 20 161 15 533
Löner & utdelning (tkr)
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 840 0 250 480 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 380 4 961 4 404 4 284 5 582 2 438 3 073 2 867 2 382 1 984
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 436 1 854 1 701 1 648 2 041 1 166 1 104 1 208 976 845
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 6 000 0 4 000 0
Omsättning 17 702 17 694 18 540 16 695 14 769 14 808 12 441 11 791 11 565 10 159
Nyckeltal
Antal anställda 9 12 10 10 14 12 10 11 9 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 958 1 466 1 838 1 670 1 055 1 234 1 244 1 072 1 285 1 016
Personalkostnader per anställd (tkr) 704 600 667 651 588 414 460 449 496 365
Rörelseresultat, EBITDA 1 654 -549 451 572 -447 3 505 354 190 762 1 243
Nettoomsättningförändring 0,16% -4,23% 10,06% 13,04% -0,26% 19,03% 5,51% 1,95% 13,84% -%
Du Pont-modellen -0,08% -20,61% -9,21% 0,56% -10,04% 38,88% 1,67% -0,92% 2,76% 6,63%
Vinstmarginal -0,05% -11,13% -4,73% 0,28% -6,04% 21,76% 2,27% -0,95% 4,82% 10,14%
Bruttovinstmarginal 66,21% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -12,24% -16,26% -12,78% 8,33% 9,65% 15,58% 66,55% 70,50% 119,46% 104,15%
Soliditet 14,63% 16,85% 20,85% 33,80% 31,97% 34,22% 52,06% 71,31% 70,45% 71,86%
Kassalikviditet 75,83% 62,99% 67,30% 124,87% 123,57% 142,31% 202,13% 339,09% 331,87% 342,07%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...