Visa allt om Petit Four Family's Meal AB
Visa allt om Petit Four Family's Meal AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 0 0 0 161 480 488 1 371 3 437 3 605 3 524
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 -18 -388 -139 -146 -252 -172 -399 72
Resultat efter finansnetto 0 0 -18 -388 3 5 2 -171 -399 8
Årets resultat 0 0 407 -388 2 4 2 0 19 5
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 240 374 513 677 851 998
Omsättningstillgångar 166 166 181 34 255 301 207 363 563 380
Tillgångar 166 166 181 34 495 676 720 1 040 1 414 1 379
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 156 156 156 -250 138 136 132 130 130 112
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 10 10 25 285 358 540 588 909 1 284 1 267
Skulder och eget kapital 166 166 181 34 495 676 720 1 040 1 414 1 379
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 20 40 130 80
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 58 553 519 434
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 26 175 193 141
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 161 480 488 1 371 3 437 3 605 3 524
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 1 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 1 371 1 146 1 202 1 175
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 104 247 288 218
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 -18 -148 -5 -7 -88 2 -180 197
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -66,46% -1,64% -64,41% -60,11% -4,66% 2,30% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -1 141,18% 1,21% 1,33% 0,42% -16,44% -28,22% 5,22%
Vinstmarginal -% -% -% -240,99% 1,25% 1,84% 0,22% -4,98% -11,07% 2,04%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 47,99% 44,75% 43,97% 45,20%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -155,90% -21,46% -48,98% -27,79% -15,89% -20,00% -25,17%
Soliditet 93,98% 93,98% 86,19% -735,29% 27,88% 20,12% 18,33% 12,50% 9,19% 8,12%
Kassalikviditet 1 660,00% 1 660,00% 724,00% 11,93% 71,23% 55,74% 35,20% 35,31% 40,42% 26,44%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...