Visa allt om Finmekaniska i Landskrona Aktiebolag
Visa allt om Finmekaniska i Landskrona Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 047 6 314 5 127 5 970 7 236 5 589 5 503 5 579 5 002 3 924
Övrig omsättning 546 487 478 473 465 452 657 514 489 473
Rörelseresultat (EBIT) 440 831 380 1 210 2 032 1 285 263 491 555 516
Resultat efter finansnetto 439 939 430 1 220 2 055 1 200 160 324 455 536
Årets resultat 47 669 174 310 688 735 131 276 210 371
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 828 3 680 4 022 5 272 3 053 3 337 3 160 5 352 5 264 4 892
Omsättningstillgångar 2 184 3 395 2 274 2 927 3 454 1 884 1 123 1 753 2 371 1 332
Tillgångar 7 012 7 074 6 296 8 198 6 507 5 221 4 283 7 105 7 635 6 224
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 324 1 277 608 434 1 724 1 836 1 101 3 535 3 699 3 578
Obeskattade reserver 2 346 2 564 2 451 2 226 1 433 1 319 1 149 1 201 1 332 1 212
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 826 1 642 1 511 1 080 962 421 954 1 298 1 290 740
Kortfristiga skulder 1 515 1 591 1 726 4 458 2 389 1 645 1 079 1 071 1 314 694
Skulder och eget kapital 7 012 7 074 6 296 8 198 6 507 5 221 4 283 7 105 7 635 6 224
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 724 749 738 754 442
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 981 1 034 975 751 719 0 495 353 273 418
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 461 468 464 440 458 720 606 559 542 402
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 1 600 800 0 1 000 440 89
Omsättning 6 593 6 801 5 605 6 443 7 701 6 041 6 160 6 093 5 491 4 397
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 512 1 579 1 282 1 990 2 412 1 863 1 376 1 395 1 667 1 308
Personalkostnader per anställd (tkr) 395 383 375 406 408 393 481 421 528 430
Rörelseresultat, EBITDA 838 1 294 846 1 533 2 312 1 627 883 1 329 1 256 1 072
Nettoomsättningförändring -4,23% 23,15% -14,12% -17,50% 29,47% 1,56% -1,36% 11,54% 27,47% -%
Du Pont-modellen 6,86% 13,87% 7,51% 15,43% 32,07% 24,69% 7,03% 7,45% 7,74% 10,27%
Vinstmarginal 7,95% 15,54% 9,23% 21,19% 28,84% 23,06% 5,47% 9,48% 11,82% 16,28%
Bruttovinstmarginal 71,67% 67,23% 67,45% 70,65% 67,07% 71,46% 69,87% 68,54% 74,81% 90,98%
Rörelsekapital/omsättning 11,06% 28,57% 10,69% -25,64% 14,72% 4,28% 0,80% 12,22% 21,13% 16,26%
Soliditet 44,98% 46,32% 40,02% 25,31% 42,73% 53,78% 45,48% 61,92% 61,01% 71,51%
Kassalikviditet 144,16% 213,39% 131,75% 65,66% 144,58% 114,53% 98,52% 163,68% 180,44% 191,93%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...