Visa allt om ARICO i Lysekil AB
Visa allt om ARICO i Lysekil AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12
Nettoomsättning 216 105 760 1 885 1 526 4 097 6 068 4 214 2 831 2 231
Övrig omsättning - - - - - 167 108 - - 69
Rörelseresultat (EBIT) -394 -247 -48 252 10 220 863 -73 30 41
Resultat efter finansnetto -443 -294 -100 200 -35 175 806 -119 8 7
Årets resultat -443 -294 -17 265 5 188 549 -119 8 7
Balansräkningar (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 113 941 1 933 2 096 381 503 652 1 072 938 1 124
Omsättningstillgångar 31 70 64 712 1 934 1 909 2 043 784 503 489
Tillgångar 144 1 011 1 997 2 808 2 315 2 412 2 696 1 856 1 442 1 613
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -162 281 1 375 1 392 1 127 1 123 934 385 504 451
Obeskattade reserver 0 0 0 83 204 244 257 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 273 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 32 730 622 1 333 984 1 046 1 504 1 471 938 1 162
Skulder och eget kapital 144 1 011 1 997 2 808 2 315 2 412 2 696 1 856 1 442 1 613
Löner & utdelning (tkr)
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
2004-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 454 645 487 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 313 399 386 652 1 162 939 797 547
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 306 295 101 119 131 360 595 425 254 188
Utdelning till aktieägare 0 0 800 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 216 105 760 1 885 1 526 4 264 6 176 4 214 2 831 2 300
Nyckeltal
Antal anställda - 0 2 2 2 4 6 5 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 380 943 763 1 024 1 011 843 944 1 116
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 208 254 259 366 401 370 350 368
Rörelseresultat, EBITDA -371 -218 -7 353 171 422 1 309 253 301 671
Nettoomsättningförändring 105,71% -86,18% -59,68% 23,53% -62,75% -32,48% 44,00% 48,85% 26,89% -%
Du Pont-modellen -272,92% -24,43% -2,40% 8,97% 0,48% 9,12% 32,01% -3,93% 2,22% 2,54%
Vinstmarginal -181,94% -235,24% -6,32% 13,37% 0,72% 5,37% 14,22% -1,73% 1,13% 1,84%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -0,46% -628,57% -73,42% -32,94% 62,25% 21,06% 8,88% -16,30% -15,37% -30,17%
Soliditet -112,50% 27,79% 68,85% 51,75% 55,18% 53,84% 41,51% 20,74% 34,95% 27,96%
Kassalikviditet 96,88% 9,59% 10,29% 53,41% 196,54% 182,50% 135,84% 53,30% 53,62% 42,08%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...