Visa allt om Svenljunga El Aktiebolag
Visa allt om Svenljunga El Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 6 943 6 014 6 461 6 986 8 657 8 059 7 391 7 163 7 488 6 181
Övrig omsättning - 10 - - - - 34 - - 1
Rörelseresultat (EBIT) 706 585 538 678 837 1 106 305 1 051 525 604
Resultat efter finansnetto 711 584 541 677 842 1 110 302 1 046 487 559
Årets resultat 1 210 325 506 346 446 578 207 763 246 397
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 603 848 800 808 937 978 1 013 991 1 086 1 061
Omsättningstillgångar 4 417 3 284 3 016 3 038 3 398 3 324 2 883 2 786 2 035 1 959
Tillgångar 5 020 4 132 3 817 3 846 4 334 4 302 3 897 3 777 3 122 3 019
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 205 1 995 1 670 1 163 817 2 112 2 213 2 156 1 513 1 447
Obeskattade reserver 0 853 702 832 662 443 130 130 130 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 45 105 158
Kortfristiga skulder 1 815 1 284 1 444 1 850 2 855 1 747 1 553 1 446 1 374 1 415
Skulder och eget kapital 5 020 4 132 3 817 3 846 4 334 4 302 3 897 3 777 3 122 3 019
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 826 1 365 1 344 984 923 857
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 180 2 275 2 783 1 887 1 470 1 395 1 374 1 591 1 211
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 018 973 1 094 1 142 1 108 1 033 928 1 004 897
Utdelning till aktieägare 3 050 0 0 0 0 741 150 150 120 180
Omsättning 6 943 6 024 6 461 6 986 8 657 8 059 7 425 7 163 7 488 6 182
Nyckeltal
Antal anställda 6 6 6 8 8 12 11 10 11 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 157 1 002 1 077 873 1 082 672 672 716 681 618
Personalkostnader per anställd (tkr) 620 540 549 489 489 332 346 332 331 306
Rörelseresultat, EBITDA 761 657 616 756 924 1 194 396 1 146 624 682
Nettoomsättningförändring 15,45% -6,92% -7,52% -19,30% 7,42% 9,04% 3,18% -4,34% 21,15% -%
Du Pont-modellen 14,18% 14,16% 14,17% 17,71% 19,43% 25,87% 7,98% 28,20% 16,94% 20,21%
Vinstmarginal 10,25% 9,73% 8,37% 9,75% 9,73% 13,81% 4,21% 14,87% 7,06% 9,87%
Bruttovinstmarginal 69,02% 72,98% 68,27% 74,75% 62,89% 71,39% 64,69% 68,45% 65,99% 67,85%
Rörelsekapital/omsättning 37,48% 33,26% 24,33% 17,01% 6,27% 19,57% 17,99% 18,71% 8,83% 8,80%
Soliditet 63,84% 64,38% 58,10% 47,11% 30,11% 56,68% 59,25% 59,62% 51,46% 47,93%
Kassalikviditet 227,71% 230,76% 191,76% 147,19% 109,18% 166,69% 172,12% 179,67% 137,48% 125,51%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...