Visa allt om Svenljunga El Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 014 6 461 6 986 8 657 8 059 7 391 7 163 7 488 6 181 6 544
Övrig omsättning 10 - - - - 34 - - 1 6
Rörelseresultat (EBIT) 585 538 678 837 1 106 305 1 051 525 604 250
Resultat efter finansnetto 584 541 677 842 1 110 302 1 046 487 559 225
Årets resultat 325 506 346 446 578 207 763 246 397 245
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 848 800 808 937 978 1 013 991 1 086 1 061 1 092
Omsättningstillgångar 3 284 3 016 3 038 3 398 3 324 2 883 2 786 2 035 1 959 2 251
Tillgångar 4 132 3 817 3 846 4 334 4 302 3 897 3 777 3 122 3 019 3 343
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 995 1 670 1 163 817 2 112 2 213 2 156 1 513 1 447 1 650
Obeskattade reserver 853 702 832 662 443 130 130 130 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 45 105 158 278
Kortfristiga skulder 1 284 1 444 1 850 2 855 1 747 1 553 1 446 1 374 1 415 1 415
Skulder och eget kapital 4 132 3 817 3 846 4 334 4 302 3 897 3 777 3 122 3 019 3 343
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 826 1 365 1 344 984 923 857 1 155
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 180 2 275 2 783 1 887 1 470 1 395 1 374 1 591 1 211 1 460
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 018 973 1 094 1 142 1 108 1 033 928 1 004 897 1 005
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 741 150 150 120 180 600
Omsättning 6 024 6 461 6 986 8 657 8 059 7 425 7 163 7 488 6 182 6 550
Nyckeltal
Antal anställda 6 6 8 8 12 11 10 11 10 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 002 1 077 873 1 082 672 672 716 681 618 654
Personalkostnader per anställd (tkr) 540 549 489 489 332 346 332 331 306 371
Rörelseresultat, EBITDA 657 616 756 924 1 194 396 1 146 624 682 324
Nettoomsättningförändring -6,92% -7,52% -19,30% 7,42% 9,04% 3,18% -4,34% 21,15% -5,55% -%
Du Pont-modellen 14,16% 14,17% 17,71% 19,43% 25,87% 7,98% 28,20% 16,94% 20,21% 7,54%
Vinstmarginal 9,73% 8,37% 9,75% 9,73% 13,81% 4,21% 14,87% 7,06% 9,87% 3,85%
Bruttovinstmarginal 72,98% 68,27% 74,75% 62,89% 71,39% 64,69% 68,45% 65,99% 67,85% 68,90%
Rörelsekapital/omsättning 33,26% 24,33% 17,01% 6,27% 19,57% 17,99% 18,71% 8,83% 8,80% 12,78%
Soliditet 64,38% 58,10% 47,11% 30,11% 56,68% 59,25% 59,62% 51,46% 47,93% 49,36%
Kassalikviditet 230,76% 191,76% 147,19% 109,18% 166,69% 172,12% 179,67% 137,48% 125,51% 137,67%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...