Visa allt om Norrteknik i Luleå AB
Visa allt om Norrteknik i Luleå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 963
Övrig omsättning 2 11 - 1 - - - - 12 111
Rörelseresultat (EBIT) -14 -1 -13 -10 -8 -29 -8 -44 -52 1 442
Resultat efter finansnetto 148 -219 365 229 -276 -392 126 633 23 1 473
Årets resultat 148 -92 361 227 -279 -379 76 333 156 1 081
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 10 10 10 10 10 10 10 12 140
Omsättningstillgångar 938 939 1 357 1 295 1 069 1 502 2 086 2 449 1 817 2 356
Tillgångar 948 949 1 367 1 305 1 079 1 512 2 096 2 459 1 829 2 496
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 933 935 1 186 976 899 1 328 1 837 2 041 1 708 1 802
Obeskattade reserver 0 0 166 166 166 166 223 238 77 273
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 14 14 14 164 14 18 36 180 44 421
Skulder och eget kapital 948 949 1 367 1 305 1 079 1 512 2 096 2 459 1 829 2 496
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 293
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 39 225
Utdelning till aktieägare 175 150 160 150 150 150 130 280 0 250
Omsättning 2 11 0 1 0 0 0 0 12 3 074
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 988
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 264
Rörelseresultat, EBITDA -14 -1 -13 -10 -8 -29 -8 -42 -50 1 477
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% 59,05%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 49,75%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 79,72%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% 65,31%
Soliditet 98,42% 98,52% 96,23% 84,16% 94,66% 95,92% 95,48% 89,97% 96,42% 80,07%
Kassalikviditet 6 700,00% 6 707,14% 9 692,86% 789,63% 7 635,71% 8 344,44% 5 794,44% 1 360,56% 4 129,55% 559,62%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...