Visa allt om L. O. W. AB
Visa allt om L. O. W. AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 43 138 35 1 327 1 372 842 857 826 963 1 123
Övrig omsättning - 59 - - - - - 63 - -
Rörelseresultat (EBIT) -15 -1 -348 79 167 120 80 44 16 85
Resultat efter finansnetto -15 -21 -374 53 142 117 80 28 -3 12
Årets resultat -13 36 -345 61 79 65 39 7 -5 -6
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 4 317 483 661 831 17 19 86 5
Omsättningstillgångar 278 310 607 890 662 351 250 199 375 886
Tillgångar 280 314 925 1 373 1 323 1 182 268 218 462 891
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 68 81 45 390 329 251 186 147 139 144
Obeskattade reserver 2 3 39 68 97 62 33 13 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 88 108 694 774 795 812 0 10 203 635
Kortfristiga skulder 123 122 147 141 102 58 49 48 119 111
Skulder och eget kapital 280 314 925 1 373 1 323 1 182 268 218 462 891
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 9 72 83 286 231 170 57 48 118 235
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 0 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 326 268 133 256 262 282 283
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 0 - - - -
Sociala kostnader 1 14 14 139 499 57 159 148 180 178
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 43 197 35 1 327 1 372 842 857 889 963 1 123
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 43 138 35 664 686 421 429 413 482 562
Personalkostnader per anställd (tkr) 12 101 115 411 352 209 235 261 320 368
Rörelseresultat, EBITDA -13 1 -182 257 341 170 81 46 32 86
Nettoomsättningförändring -68,84% 294,29% -97,36% -3,28% 62,95% -1,75% 3,75% -14,23% -14,25% -%
Du Pont-modellen -5,36% 0,00% -37,19% 6,26% 13,00% 10,15% 29,85% 28,44% 5,84% 10,10%
Vinstmarginal -34,88% 0,00% -982,86% 6,48% 12,54% 14,25% 9,33% 7,51% 2,80% 8,01%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 93,51% 100,00% 100,00% 91,77% 94,91% 94,92%
Rörelsekapital/omsättning 360,47% 136,23% 1 314,29% 56,44% 40,82% 34,80% 23,45% 18,28% 26,58% 69,01%
Soliditet 24,84% 26,54% 8,15% 32,06% 30,27% 25,10% 78,48% 71,72% 30,09% 16,16%
Kassalikviditet 226,02% 254,10% 412,93% 631,21% 649,02% 605,17% 510,20% 414,58% 315,13% 798,20%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...