Visa allt om International Deco i Täby AB
Visa allt om International Deco i Täby AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 1 254 1 488 3 634 8 067 139 0 648 0 0 0
Övrig omsättning 83 891 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -34 301 -426 1 256 -62 -24 56 -37 -3 -6
Resultat efter finansnetto -189 52 -602 1 024 -220 -182 107 -55 -43 -46
Årets resultat -189 52 -323 532 -220 -226 93 -55 -43 -46
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 174 97 50 50 350 300 300 300 300 300
Omsättningstillgångar 3 122 3 338 5 353 4 680 5 125 2 300 2 069 489 69 71
Tillgångar 3 297 3 435 5 403 4 730 5 475 2 600 2 369 789 369 371
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 185 227 122 498 -34 187 62 -85 -130 -87
Obeskattade reserver 0 0 0 279 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 880 1 934 1 890 2 353 5 320 293 360 467 54 54
Kortfristiga skulder 1 232 1 274 3 391 1 600 190 2 120 1 947 406 444 404
Skulder och eget kapital 3 297 3 435 5 403 4 730 5 475 2 600 2 369 789 369 371
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08 2007-08 2006-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 0 - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - 0 0 - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 337 2 379 3 634 8 067 139 0 648 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -2 308 -426 1 556 -62 -24 56 -37 -3 -6
Nettoomsättningförändring -15,73% -59,05% -54,95% 5 703,60% -% -100,00% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -1,03% 8,76% -7,88% 26,62% -1,13% -% 12,79% -% -% -%
Vinstmarginal -2,71% 20,23% -11,72% 15,61% -44,60% -% 46,76% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 57,02% 14,85% 10,65% 31,73% -28,78% -% 19,29% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 150,72% 138,71% 53,99% 38,18% 3 550,36% -% 18,83% -% -% -%
Soliditet 5,61% 6,61% 2,26% 14,88% -0,62% 7,19% 2,62% -10,77% -35,23% -23,45%
Kassalikviditet 15,99% 25,27% 54,17% 66,00% 582,11% 108,49% 106,27% 120,44% 15,54% 17,57%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...