Visa allt om Lapp Real Estate Scandinavia AB
Visa allt om Lapp Real Estate Scandinavia AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -17 -15 -17 -33 -13 -19 -34 -69 -19 -63
Resultat efter finansnetto 3 220 1 357 4 232 5 467 1 037 631 23 -1 352 98
Årets resultat 7 314 3 104 2 989 4 136 1 027 623 15 1 373 53
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 837 1 837 1 837 1 837 1 837 1 837 1 837 6 272 5 324 4 470
Omsättningstillgångar 17 229 11 575 7 790 4 569 448 410 1 087 847 1 064 2 444
Tillgångar 19 066 13 412 9 627 6 406 2 285 2 248 2 925 7 119 6 388 6 914
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 18 461 11 147 8 044 5 055 2 119 2 220 2 897 3 612 3 611 733
Obeskattade reserver 0 2 248 1 493 744 0 0 0 0 3 25
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 848
Kortfristiga skulder 605 18 91 608 166 28 28 3 507 2 774 4 309
Skulder och eget kapital 19 066 13 412 9 627 6 406 2 285 2 248 2 925 7 119 6 388 6 914
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 0
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - 0
Sociala kostnader - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 16 500 0 0 0 0 725 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -17 -15 -17 -33 -13 -19 -34 -69 -19 -63
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 96,83% 96,19% 95,65% 87,47% 92,74% 98,75% 99,04% 50,74% 56,56% 10,86%
Kassalikviditet 2 847,77% 64 305,56% 8 560,44% 751,48% 269,88% 1 464,29% 3 882,14% 24,15% 38,36% 56,72%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...