Visa allt om IT-Partner Ylva Petryk Aktiebolag
Visa allt om IT-Partner Ylva Petryk Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 586 1 647 1 628 1 669 1 622 1 536 1 505 1 720 1 865 1 416
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 79 351 493 433 559 606 536 771 848 319
Resultat efter finansnetto 221 399 638 609 369 677 694 544 908 507
Årets resultat 48 225 316 322 103 375 550 303 658 418
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 605 915 425 185 45 109 47 59 176 272
Omsättningstillgångar 2 753 3 024 3 077 2 802 2 464 2 249 2 106 1 874 1 474 1 685
Tillgångar 4 358 3 939 3 502 2 987 2 509 2 358 2 153 1 933 1 649 1 957
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 772 2 039 2 180 2 068 1 887 1 914 1 669 1 319 1 196 538
Obeskattade reserver 776 776 672 478 317 169 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 570 880 390 150 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 239 243 260 291 305 276 485 614 454 1 420
Skulder och eget kapital 4 358 3 939 3 502 2 987 2 509 2 358 2 153 1 933 1 649 1 957
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - 424 588 534 435 612
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 580 577 734 816 636 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 842 636 317 61 117 280 212 276 277 319
Utdelning till aktieägare 320 315 367 204 140 130 130 200 180 0
Omsättning 1 586 1 647 1 628 1 669 1 622 1 536 1 505 1 720 1 865 1 416
Nyckeltal
Antal anställda - 2 2 2 2 1 2 2 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 824 814 835 811 1 536 753 860 1 865 708
Personalkostnader per anställd (tkr) - 609 532 581 475 746 421 422 910 479
Rörelseresultat, EBITDA 79 351 493 433 581 631 548 788 868 339
Nettoomsättningförändring -3,70% 1,17% -2,46% 2,90% 5,60% 2,06% -12,50% -7,77% 31,71% -%
Du Pont-modellen 5,07% 10,89% 19,79% 20,39% 23,60% 28,71% 32,56% 44,59% 56,46% 27,80%
Vinstmarginal 13,93% 26,05% 42,57% 36,49% 36,50% 44,08% 46,58% 50,12% 49,92% 38,42%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,94% 98,37% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 158,51% 168,85% 173,03% 150,45% 133,11% 128,45% 107,71% 73,26% 54,69% 18,71%
Soliditet 54,55% 67,13% 77,22% 81,03% 84,52% 86,45% 77,52% 68,24% 72,53% 27,49%
Kassalikviditet 1 149,37% 1 241,98% 1 181,15% 960,82% 805,90% 812,68% 434,23% 305,21% 324,67% 118,66%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...