Visa allt om Mix Knives AB
Visa allt om Mix Knives AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 934 1 804 2 332 2 612 3 017 3 467 1 905 2 844 3 086 2 830
Övrig omsättning 213 273 247 177 262 306 47 96 99 148
Rörelseresultat (EBIT) -129 -78 -69 25 205 188 62 164 147 170
Resultat efter finansnetto -136 -81 -81 29 190 160 49 108 98 125
Årets resultat 14 -81 -41 20 132 116 36 75 65 83
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 9 11 0 2 3
Omsättningstillgångar 1 298 712 1 037 1 157 1 175 1 324 1 274 944 975 911
Tillgångar 1 298 712 1 037 1 157 1 175 1 332 1 285 944 977 914
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 326 312 493 534 513 439 324 288 263 272
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 5 265 330 400 450 550 325 385 349
Kortfristiga skulder 973 395 279 293 262 443 412 331 329 293
Skulder och eget kapital 1 298 712 1 037 1 157 1 175 1 332 1 285 944 977 914
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 12 0 109 98 120 133 112
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 298 487 493 462 466 430 135 232 243 290
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 89 159 133 124 152 134 63 103 109 106
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 58 0 0 50 75
Omsättning 1 147 2 077 2 579 2 789 3 279 3 773 1 952 2 940 3 185 2 978
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 934 902 1 166 1 306 1 509 1 734 953 1 422 1 543 1 415
Personalkostnader per anställd (tkr) 390 329 337 314 319 357 152 244 258 273
Rörelseresultat, EBITDA -129 -78 -69 25 214 191 63 166 149 172
Nettoomsättningförändring -48,23% -22,64% -10,72% -13,42% -12,98% 81,99% -% -7,84% 9,05% -%
Du Pont-modellen -9,94% -10,67% -6,36% 3,28% 17,45% 14,11% 4,82% 17,37% 15,05% 18,60%
Vinstmarginal -13,81% -4,21% -2,83% 1,45% 6,79% 5,42% 3,25% 5,77% 4,76% 6,01%
Bruttovinstmarginal 53,64% 45,57% 48,28% 45,75% 42,03% 42,75% 37,17% 41,67% 41,93% 41,45%
Rörelsekapital/omsättning 34,80% 17,57% 32,50% 33,08% 30,26% 25,41% 45,25% 21,55% 20,93% 21,84%
Soliditet 25,12% 43,82% 47,54% 46,15% 43,66% 32,96% 25,21% 30,51% 26,92% 29,76%
Kassalikviditet 30,63% 101,01% 198,21% 197,95% 170,23% 139,50% 73,30% 28,10% 32,83% 36,52%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...