Visa allt om SSFs Utbildningsinstitut Aktiebolag
Visa allt om SSFs Utbildningsinstitut Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 567
Övrig omsättning - - - - - - 2 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -5 -8 -11 -9 -13 -17 2 -4 -44 -500
Resultat efter finansnetto -5 -8 -10 -7 -8 -17 3 14 -30 -490
Årets resultat -5 -8 -10 -7 -8 -17 3 14 -30 -490
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 454 459 466 477 582 592 611 606 599 971
Tillgångar 454 459 466 477 582 592 611 606 599 971
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 51 56 64 74 31 39 551 548 535 565
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 403 403 403 403 551 553 59 58 64 407
Skulder och eget kapital 454 459 466 477 582 592 611 606 599 971
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
2009-12
2008-12 2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 513
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - 0 - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 224
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - 0 - - - -
Sociala kostnader - 0 - 0 0 0 0 0 0 535
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 146 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 567
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 1 784
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 668
Rörelseresultat, EBITDA -5 -8 -11 -9 -13 -17 2 -4 -44 -500
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -50,46%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -13,74%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% 15,81%
Soliditet 11,23% 12,20% 13,73% 15,51% 5,33% 6,59% 90,18% 90,43% 89,32% 58,19%
Kassalikviditet 112,66% 113,90% 115,63% 118,36% 105,63% 107,05% 1 035,59% 1 044,83% 935,94% 238,57%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...