Visa allt om Herden Aktiebolag
Visa allt om Herden Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 10 330 10 314 10 095 9 752 9 064 7 830 7 618 7 241 7 093 6 987
Övrig omsättning - - - - 28 2 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 680 363 519 1 394 42 115 609 298 -65 168
Resultat efter finansnetto 682 375 554 1 439 93 129 609 309 -52 174
Årets resultat 528 209 316 784 66 93 446 221 27 122
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 30 60 90 123 8 26 57 102 136
Omsättningstillgångar 6 071 6 767 6 480 5 068 3 087 2 722 2 780 2 316 1 976 1 593
Tillgångar 6 071 6 797 6 540 5 158 3 210 2 730 2 806 2 374 2 079 1 729
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 164 2 635 2 426 2 110 1 326 1 259 1 166 721 500 473
Obeskattade reserver 608 608 509 366 0 0 0 0 0 90
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 299 3 553 3 605 2 682 1 884 1 470 1 640 1 653 1 579 1 167
Skulder och eget kapital 6 071 6 797 6 540 5 158 3 210 2 730 2 806 2 374 2 079 1 729
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 406 406 406 406 410 376
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 002 4 606 4 827 4 713 4 002 0 3 486 3 310 3 308 3 120
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 855 1 789 1 787 1 848 1 997 5 028 1 438 1 818 1 524 1 212
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 10 330 10 314 10 095 9 752 9 092 7 832 7 618 7 241 7 093 6 987
Nyckeltal
Antal anställda 14 15 17 17 16 15 15 14 14 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) 738 688 594 574 567 522 508 517 507 537
Personalkostnader per anställd (tkr) 493 433 396 382 406 374 366 397 388 375
Rörelseresultat, EBITDA 710 393 549 1 427 78 128 629 354 -9 222
Nettoomsättningförändring 0,16% 2,17% 3,52% 7,59% 15,76% 2,78% 5,21% 2,09% 1,52% -%
Du Pont-modellen 11,23% 5,53% 8,50% 27,90% 2,90% 4,76% 21,88% 13,06% -2,50% 10,06%
Vinstmarginal 6,60% 3,65% 5,51% 14,76% 1,03% 1,66% 8,06% 4,28% -0,73% 2,49%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 36,52% 31,16% 28,48% 24,47% 13,27% 15,99% 14,96% 9,16% 5,60% 6,10%
Soliditet 59,93% 45,74% 43,17% 46,14% 41,31% 46,12% 41,55% 30,37% 24,05% 31,10%
Kassalikviditet 264,07% 190,46% 179,75% 188,96% 163,85% 185,17% 169,51% 140,11% 125,14% 136,50%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...