Visa allt om Paisley Aktiebolag
Visa allt om Paisley Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 182 184 213 312 190 194 190 219 558 283
Övrig omsättning - - - - - - - 1 - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 2 9 4 6 113 84 64 78 8
Resultat efter finansnetto 1 1 4 4 6 113 84 69 -88 -79
Årets resultat 0 1 2 4 3 128 23 69 -117 -79
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 0 0 0 0 0 0 9 15 22
Omsättningstillgångar 300 305 365 310 156 252 196 134 207 114
Tillgångar 302 305 365 310 156 252 196 143 222 137
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 112 112 111 109 105 184 56 33 -86 0
Obeskattade reserver 3 3 3 3 1 0 42 21 16 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
Kortfristiga skulder 187 190 251 198 50 68 98 89 292 98
Skulder och eget kapital 302 305 365 310 156 252 196 143 222 137
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 0 0 260 177
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 115 -
Löner till övriga anställda 121 98 96 171 37 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 38 31 30 54 12 0 6 8 88 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 182 184 213 312 190 194 190 220 558 283
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 182 184 - 312 190 - 190 219 558 283
Personalkostnader per anställd (tkr) 159 135 - 227 92 - 6 21 355 229
Rörelseresultat, EBITDA 1 2 9 4 6 113 88 69 82 16
Nettoomsättningförändring -1,09% -13,62% -31,73% 64,21% -2,06% 2,11% -13,24% -60,75% 97,17% -%
Du Pont-modellen 0,33% 0,66% 2,47% 1,29% 3,85% 44,84% 42,86% 48,25% -36,94% 5,84%
Vinstmarginal 0,55% 1,09% 4,23% 1,28% 3,16% 58,25% 44,21% 31,51% -14,70% 2,83%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 99,53% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 62,09% 62,50% 53,52% 35,90% 55,79% 94,85% 51,58% 20,55% -15,23% 5,65%
Soliditet 37,86% 37,49% 31,05% 35,87% 67,78% 73,02% 44,36% 33,65% -33,55% 0,00%
Kassalikviditet 160,43% 160,53% 145,42% 156,57% 312,00% 370,59% 200,00% 140,45% 67,81% 107,14%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...