Visa allt om Paisley Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 184 213 312 190 194 190 219 558 283 193
Övrig omsättning - - - - - - 1 - - 38
Rörelseresultat (EBIT) 2 9 4 6 113 84 64 78 8 20
Resultat efter finansnetto 1 4 4 6 113 84 69 -88 -79 12
Årets resultat 1 2 4 3 128 23 69 -117 -79 12
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 9 15 22 20
Omsättningstillgångar 305 365 310 156 252 196 134 207 114 234
Tillgångar 305 365 310 156 252 196 143 222 137 254
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 112 111 109 105 184 56 33 -86 0 78
Obeskattade reserver 3 3 3 1 0 42 21 16 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 40 80
Kortfristiga skulder 190 251 198 50 68 98 89 292 98 95
Skulder och eget kapital 305 365 310 156 252 196 143 222 137 254
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 260 177 71
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 115 - -
Löner till övriga anställda 98 96 171 37 0 0 0 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 31 30 54 12 0 6 8 88 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 184 213 312 190 194 190 220 558 283 231
Nyckeltal
Antal anställda 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 184 - 312 190 - 190 219 558 283 193
Personalkostnader per anställd (tkr) 135 - 227 92 - 6 21 355 229 90
Rörelseresultat, EBITDA 2 9 4 6 113 88 69 82 16 26
Nettoomsättningförändring -13,62% -31,73% 64,21% -2,06% 2,11% -13,24% -60,75% 97,17% 46,63% -%
Du Pont-modellen 0,66% 2,47% 1,29% 3,85% 44,84% 42,86% 48,25% -36,94% 5,84% 7,87%
Vinstmarginal 1,09% 4,23% 1,28% 3,16% 58,25% 44,21% 31,51% -14,70% 2,83% 10,36%
Bruttovinstmarginal 100,00% 99,53% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 68,91%
Rörelsekapital/omsättning 62,50% 53,52% 35,90% 55,79% 94,85% 51,58% 20,55% -15,23% 5,65% 72,02%
Soliditet 37,49% 31,05% 35,87% 67,78% 73,02% 44,36% 33,65% -33,55% 0,00% 30,71%
Kassalikviditet 160,53% 145,42% 156,57% 312,00% 370,59% 200,00% 140,45% 67,81% 107,14% 236,84%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...