Visa allt om Lidingö Bilcenter Aktiebolag
Visa allt om Lidingö Bilcenter Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 7 067 7 375 7 270 8 055 8 042 17 434 27 297 25 719 23 444 22 399
Övrig omsättning 243 176 162 131 522 694 58 142 352 470
Rörelseresultat (EBIT) 27 -884 -712 -426 -468 -216 -293 194 685 135
Resultat efter finansnetto -16 -920 -776 -522 -540 -267 -351 132 567 39
Årets resultat -16 -920 -776 -522 -467 -37 -35 117 220 -9
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 616 1 145 1 940 2 862 2 921 3 287 1 190 1 258 1 501 1 711
Omsättningstillgångar 841 819 729 1 028 1 006 936 2 020 3 238 2 420 2 034
Tillgångar 1 457 1 964 2 668 3 890 3 927 4 223 3 211 4 496 3 921 3 745
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 110 101 116 142 114 456 607 642 525 305
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 73 303 619 663 402
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 118 1 123 1 696 1 971 2 222 154 229 435 923
Kortfristiga skulder 1 344 1 745 1 430 2 052 1 841 1 471 2 146 3 005 2 299 2 115
Skulder och eget kapital 1 457 1 964 2 668 3 890 3 927 4 223 3 211 4 496 3 921 3 745
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 438 430 414 389 176 144
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 879 2 009 2 220 2 224 1 632 1 148 706 623 820 764
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 705 761 865 908 902 605 434 381 377 364
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0
Omsättning 7 310 7 551 7 432 8 186 8 564 18 128 27 355 25 861 23 796 22 869
Nyckeltal
Antal anställda 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 010 1 054 1 039 1 151 1 149 3 487 5 459 5 144 4 689 4 480
Personalkostnader per anställd (tkr) 377 409 447 454 432 454 324 300 293 272
Rörelseresultat, EBITDA 326 -194 75 479 362 693 300 798 1 266 831
Nettoomsättningförändring -4,18% 1,44% -9,75% 0,16% -53,87% -36,13% 6,14% 9,70% 4,67% -%
Du Pont-modellen 1,85% -45,01% -26,69% -10,95% -11,92% -5,02% -9,12% 4,34% 17,47% 3,63%
Vinstmarginal 0,38% -11,99% -9,79% -5,29% -5,82% -1,22% -1,07% 0,76% 2,92% 0,61%
Bruttovinstmarginal 64,74% 61,78% 61,64% 60,94% 54,43% 22,07% 11,28% 12,81% 15,29% 13,63%
Rörelsekapital/omsättning -7,12% -12,56% -9,64% -12,71% -10,38% -3,07% -0,46% 0,91% 0,52% -0,36%
Soliditet 7,55% 5,14% 4,35% 3,65% 2,90% 12,07% 25,70% 24,19% 25,56% 15,87%
Kassalikviditet 32,66% 26,59% 23,01% 24,81% 29,11% 26,38% 33,69% 58,17% 45,50% 40,33%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...