Visa allt om K. Påhlsson Elmontage AB
Visa allt om K. Påhlsson Elmontage AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 11 551 12 995 19 196 18 796 21 709 14 145 10 417 10 931 14 033 11 718
Övrig omsättning 33 105 91 63 31 - 120 - 28 -
Rörelseresultat (EBIT) 744 690 838 675 1 026 684 667 219 615 882
Resultat efter finansnetto 738 683 817 675 1 027 682 652 226 604 826
Årets resultat 376 391 437 491 746 498 473 295 415 436
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 565 262 307 101 57 73 7 88 328 420
Omsättningstillgångar 4 274 4 083 5 800 4 656 5 328 3 511 3 610 3 072 5 661 5 843
Tillgångar 4 839 4 346 6 107 4 757 5 385 3 584 3 617 3 160 5 988 6 263
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 673 1 597 1 506 1 769 1 878 1 533 1 435 1 161 1 066 776
Obeskattade reserver 673 425 250 0 0 0 0 0 200 200
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 120 51 224 332
Kortfristiga skulder 2 494 2 323 4 351 2 988 3 507 2 052 2 063 1 947 4 497 4 955
Skulder och eget kapital 4 839 4 346 6 107 4 757 5 385 3 584 3 617 3 160 5 988 6 263
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 1 061 982 842 877 821 634 454
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 275 3 102 2 786 1 481 1 424 1 422 1 356 1 440 1 671 1 867
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 322 1 107 1 112 1 056 1 131 944 871 861 833 1 013
Utdelning till aktieägare 300 300 300 400 600 400 400 200 200 125
Omsättning 11 584 13 100 19 287 18 859 21 740 14 145 10 537 10 931 14 061 11 718
Nyckeltal
Antal anställda 8 8 7 6 6 6 6 7 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 444 1 624 2 742 3 133 3 618 2 358 1 736 1 562 1 754 1 465
Personalkostnader per anställd (tkr) 600 555 591 631 604 569 535 464 405 430
Rörelseresultat, EBITDA 850 775 882 706 1 042 697 748 315 725 1 036
Nettoomsättningförändring -11,11% -32,30% 2,13% -13,42% 53,47% 35,79% -4,70% -22,11% 19,76% -%
Du Pont-modellen 15,44% 15,90% 13,74% 14,57% 19,31% 19,50% 18,55% 7,82% 10,59% 14,10%
Vinstmarginal 6,47% 5,32% 4,37% 3,69% 4,79% 4,94% 6,44% 2,26% 4,52% 7,54%
Bruttovinstmarginal 59,36% 55,62% 36,18% 30,51% 27,69% 37,29% 48,13% 43,89% 37,73% 48,66%
Rörelsekapital/omsättning 15,41% 13,54% 7,55% 8,87% 8,39% 10,31% 14,85% 10,29% 8,29% 7,58%
Soliditet 45,42% 44,37% 27,85% 37,19% 34,87% 42,77% 39,67% 36,74% 20,21% 14,69%
Kassalikviditet 171,37% 175,76% 133,30% 155,82% 151,92% 171,10% 174,99% 157,78% 125,88% 117,92%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...