Visa allt om VENTSEP AB
Visa allt om VENTSEP AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 934 529 758 1 164 1 743 1 155 1 560 1 840 3 544 2 113
Övrig omsättning - - - - 4 30 1 17 - 2
Rörelseresultat (EBIT) 180 -45 74 25 131 63 98 156 349 204
Resultat efter finansnetto 180 -45 78 -10 109 45 71 147 347 194
Årets resultat 117 2 47 -11 51 93 25 82 197 151
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 1 7 14 20 27 5 11
Omsättningstillgångar 755 354 516 1 609 1 695 1 318 1 625 1 804 1 888 1 107
Tillgångar 755 354 516 1 609 1 702 1 331 1 645 1 830 1 894 1 117
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 247 130 207 261 411 360 402 507 546 439
Obeskattade reserver 106 78 128 115 115 85 177 155 133 73
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 1 060 775 769 642 573 371 224
Kortfristiga skulder 402 147 181 174 401 117 424 595 844 382
Skulder och eget kapital 755 354 516 1 609 1 702 1 331 1 645 1 830 1 894 1 117
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - 320 139 55 49 445 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 200 0 - - 175 -
Löner till övriga anställda 120 120 120 119 0 0 106 242 210 136
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 19 16 28 52 81 54 258 67 232 230
Utdelning till aktieägare 120 0 80 100 140 0 135 130 120 90
Omsättning 934 529 758 1 164 1 747 1 185 1 561 1 857 3 544 2 115
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 934 529 758 1 164 1 743 1 155 1 560 1 840 1 772 1 057
Personalkostnader per anställd (tkr) 186 187 186 182 418 204 427 289 460 344
Rörelseresultat, EBITDA 180 -45 75 32 138 70 105 167 354 209
Nettoomsättningförändring 76,56% -30,21% -34,88% -33,22% 50,91% -25,96% -15,22% -48,08% 67,72% -%
Du Pont-modellen 23,84% -12,71% 15,12% 1,99% 8,70% 5,94% 6,14% 10,22% 19,59% 18,53%
Vinstmarginal 19,27% -8,51% 10,29% 2,75% 8,49% 6,84% 6,47% 10,16% 10,47% 9,80%
Bruttovinstmarginal 58,35% 59,55% 62,01% 48,11% 52,95% 54,98% 58,27% 45,33% 48,39% 59,16%
Rörelsekapital/omsättning 37,79% 39,13% 44,20% 123,28% 74,24% 103,98% 76,99% 65,71% 29,46% 34,31%
Soliditet 43,67% 53,91% 59,47% 21,49% 29,13% 31,75% 32,37% 33,80% 33,88% 44,01%
Kassalikviditet 187,81% 240,82% 285,08% 924,71% 422,69% 1 126,50% 383,25% 303,19% 223,70% 289,79%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...