Visa allt om VENTSEP AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 529 758 1 164 1 743 1 155 1 560 1 840 3 544 2 113 2 554
Övrig omsättning - - - 4 30 1 17 - 2 60
Rörelseresultat (EBIT) -45 74 25 131 63 98 156 349 204 248
Resultat efter finansnetto -45 78 -10 109 45 71 147 347 194 230
Årets resultat 2 47 -11 51 93 25 82 197 151 164
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 1 7 14 20 27 5 11 16
Omsättningstillgångar 354 516 1 609 1 695 1 318 1 625 1 804 1 888 1 107 958
Tillgångar 354 516 1 609 1 702 1 331 1 645 1 830 1 894 1 117 974
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 130 207 261 411 360 402 507 546 439 408
Obeskattade reserver 78 128 115 115 85 177 155 133 73 93
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 1 060 775 769 642 573 371 224 119
Kortfristiga skulder 147 181 174 401 117 424 595 844 382 354
Skulder och eget kapital 354 516 1 609 1 702 1 331 1 645 1 830 1 894 1 117 974
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - 320 139 55 49 445 300 187
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 200 0 - - 175 - 0
Löner till övriga anställda 120 120 119 0 0 106 242 210 136 107
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 16 28 52 81 54 258 67 232 230 113
Utdelning till aktieägare 0 80 100 140 0 135 130 120 90 120
Omsättning 529 758 1 164 1 747 1 185 1 561 1 857 3 544 2 115 2 614
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 529 758 1 164 1 743 1 155 1 560 1 840 1 772 1 057 1 277
Personalkostnader per anställd (tkr) 187 186 182 418 204 427 289 460 344 226
Rörelseresultat, EBITDA -45 75 32 138 70 105 167 354 209 270
Nettoomsättningförändring -30,21% -34,88% -33,22% 50,91% -25,96% -15,22% -48,08% 67,72% -17,27% -%
Du Pont-modellen -12,71% 15,12% 1,99% 8,70% 5,94% 6,14% 10,22% 19,59% 18,53% 25,77%
Vinstmarginal -8,51% 10,29% 2,75% 8,49% 6,84% 6,47% 10,16% 10,47% 9,80% 9,83%
Bruttovinstmarginal 59,55% 62,01% 48,11% 52,95% 54,98% 58,27% 45,33% 48,39% 59,16% 42,09%
Rörelsekapital/omsättning 39,13% 44,20% 123,28% 74,24% 103,98% 76,99% 65,71% 29,46% 34,31% 23,65%
Soliditet 53,91% 59,47% 21,49% 29,13% 31,75% 32,37% 33,80% 33,88% 44,01% 48,76%
Kassalikviditet 240,82% 285,08% 924,71% 422,69% 1 126,50% 383,25% 303,19% 223,70% 289,79% 270,62%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...