Visa allt om Boströms Gallring Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 12 418 1 140 972 1 240 1 391 1 227 859
Övrig omsättning 28 - 300 39 - - - - - 12
Rörelseresultat (EBIT) 20 -92 210 -161 -60 -15 42 186 -66 -107
Resultat efter finansnetto 19 -92 209 -162 -62 -19 33 155 -104 -118
Årets resultat 19 -23 122 33 -26 -2 7 48 2 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 7 308 421 535 651 768 521
Omsättningstillgångar 292 362 539 300 316 195 140 186 210 105
Tillgångar 292 362 539 307 624 616 675 837 978 627
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 263 244 267 145 112 138 158 151 103 101
Obeskattade reserver 0 0 68 16 223 259 282 263 178 288
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 22 82 82 14 60 59 17 84 307 55
Kortfristiga skulder 8 36 122 132 228 159 218 338 390 182
Skulder och eget kapital 292 362 539 307 624 616 675 837 978 627
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 - 243 324 351 301 240
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 120 350 4 3 1 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 6 17 78 163 134 197 168 140 105
Utdelning till aktieägare 162 0 0 0 0 0 18 0 0 0
Omsättning 28 0 312 457 1 140 972 1 240 1 391 1 227 871
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 2 2 2 2 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 209 570 486 620 696 614 859
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 103 265 202 272 271 225 352
Rörelseresultat, EBITDA 20 -92 217 -120 52 99 158 303 297 179
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -97,13% -63,33% 17,28% -21,61% -10,86% 13,37% 42,84% -%
Du Pont-modellen -% -% 38,96% -52,44% -9,62% -2,44% 6,22% 22,22% -6,75% -17,07%
Vinstmarginal -% -% 1 750,00% -38,52% -5,26% -1,54% 3,39% 13,37% -5,38% -12,46%
Bruttovinstmarginal -% -% -141,67% 51,44% 69,39% 71,91% 71,45% 73,62% 76,45% 75,09%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 3 475,00% 40,19% 7,72% 3,70% -6,29% -10,93% -14,67% -8,96%
Soliditet 90,07% 67,40% 59,38% 51,07% 44,29% 53,39% 54,20% 40,66% 23,64% 49,18%
Kassalikviditet 3 650,00% 1 005,56% 441,80% 216,67% 128,51% 122,64% 64,22% 55,03% 53,85% 57,69%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...