Visa allt om Canfina Investment Advisors AB
Visa allt om Canfina Investment Advisors AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 049 1 186 1 016 1 431 1 884 792 808 332 0 166
Övrig omsättning 239 - - - - 40 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 629 485 321 307 366 -502 -121 -84 -523 -402
Resultat efter finansnetto 810 -3 403 231 294 3 349 -460 -105 -70 -507 -1 191
Årets resultat 633 -3 517 178 51 2 936 -27 8 -57 -2 1 137
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 295 1 270 5 166 4 800 3 053 1 377 894 903 918 930
Omsättningstillgångar 2 994 3 369 3 332 4 142 3 219 3 876 4 084 5 204 2 683 1 990
Tillgångar 4 290 4 639 8 498 8 942 6 272 5 253 4 978 6 107 3 601 2 920
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 860 1 227 4 744 4 566 4 515 1 579 1 606 2 638 2 695 2 697
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 135 0 0 0 0 0 0 40 81 119
Kortfristiga skulder 2 295 3 412 3 754 4 376 1 757 3 674 3 372 3 429 825 104
Skulder och eget kapital 4 290 4 639 8 498 8 942 6 272 5 253 4 978 6 107 3 601 2 920
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 521 370 225 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 65 376 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 28 28 75 151 197 153 95 0 18 19
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 1 040 0 0
Omsättning 1 288 1 186 1 016 1 431 1 884 832 808 332 0 166
Nyckeltal
Antal anställda - 0 1 1 1 1 1 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 1 016 1 431 1 884 792 808 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 169 693 909 702 556 - - -
Rörelseresultat, EBITDA 674 494 322 320 393 -468 -87 -55 -418 -306
Nettoomsättningförändring -11,55% 16,73% -29,00% -24,04% 137,88% -1,98% 143,37% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen 18,97% 11,36% 4,04% 4,15% 53,59% -8,57% -2,09% -1,06% -% -40,34%
Vinstmarginal 77,60% 44,44% 33,76% 25,93% 178,40% -56,82% -12,87% -19,58% -% -709,64%
Bruttovinstmarginal 99,81% 97,55% 98,72% 99,16% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 66,63% -3,63% -41,54% -16,35% 77,60% 25,51% 88,12% 534,64% -% 1 136,14%
Soliditet 43,36% 26,45% 55,82% 51,06% 71,99% 30,06% 32,26% 43,20% 74,84% 92,36%
Kassalikviditet 130,46% 98,74% 88,76% 94,65% 183,21% 105,50% 121,12% 151,76% 325,21% 1 913,46%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...