Visa allt om Grön Produktion i Sverige AB
Visa allt om Grön Produktion i Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 10 0 0 21 3 827 6 520
Övrig omsättning - - - - - 17 41 665 1 883 2 367
Rörelseresultat (EBIT) -1 -4 -3 -4 -2 -5 -13 8 -325 53
Resultat efter finansnetto -1 1 15 7 17 0 -7 31 -290 60
Årets resultat -1 1 12 5 13 0 -7 24 6 64
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
Omsättningstillgångar 1 347 1 348 1 347 1 335 1 333 1 320 1 331 1 358 1 863 2 267
Tillgångar 1 347 1 348 1 347 1 335 1 333 1 320 1 331 1 358 1 863 2 303
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 347 1 348 1 347 1 335 1 330 1 317 1 317 1 324 1 300 1 294
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 298
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 0 0 3 3 14 34 563 710
Skulder och eget kapital 1 347 1 348 1 347 1 335 1 333 1 320 1 331 1 358 1 863 2 303
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 80 447
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 52 311
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 58 417
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 10 17 41 686 5 710 8 887
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 3 260
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 595
Rörelseresultat, EBITDA -1 -4 -3 -4 -2 -5 -13 8 -325 83
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -% -% -100,00% -99,45% -41,30% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% 1,28% -% -% 2,28% -15,51% 2,61%
Vinstmarginal -% -% -% -% 170,00% -% -% 147,62% -7,55% 0,92%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 100,00% -% -% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% 13 300,00% -% -% 6 304,76% 33,97% 23,88%
Soliditet 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,77% 99,77% 98,95% 97,50% 69,78% 65,50%
Kassalikviditet -% -% -% -% 44 433,33% 44 000,00% 9 507,14% 3 994,12% 330,91% 319,30%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...