Visa allt om Handelsakademin i Göteborg AB
Visa allt om Handelsakademin i Göteborg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 38 244 42 026 29 816 27 525 27 281 27 103 22 418 15 044 14 999 23 793
Övrig omsättning 1 675 2 331 2 698 535 37 434 225 22 83 121
Rörelseresultat (EBIT) 6 955 5 207 1 693 750 345 2 523 695 -575 -1 444 3 781
Resultat efter finansnetto 6 944 10 189 2 665 868 427 2 587 777 -500 -1 498 3 881
Årets resultat 5 286 9 371 2 454 808 43 868 777 -500 -687 2 672
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 820 7 742 2 766 3 332 4 184 2 998 2 837 1 608 2 167 2 693
Omsättningstillgångar 11 675 8 880 6 483 6 612 6 756 7 396 5 055 3 519 4 018 8 905
Tillgångar 14 495 16 622 9 249 9 944 10 940 10 393 7 892 5 127 6 184 11 598
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 805 12 508 6 137 5 093 6 016 5 973 5 105 4 328 4 828 7 815
Obeskattade reserver 0 0 150 415 612 695 0 0 0 811
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 50 131 0 0 307 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 690 4 114 2 912 4 305 4 313 3 726 2 480 799 1 357 2 972
Skulder och eget kapital 14 495 16 622 9 249 9 944 10 940 10 393 7 892 5 127 6 184 11 598
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 499 428 508 670
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 130
Löner till övriga anställda 5 290 9 109 7 976 7 112 5 871 4 919 3 274 1 757 3 063 4 700
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 510 3 563 2 927 2 656 2 142 1 817 1 439 874 1 419 2 161
Utdelning till aktieägare 4 000 0 0 405 29 0 0 0 0 2 300
Omsättning 39 919 44 357 32 514 28 060 27 318 27 537 22 643 15 066 15 082 23 914
Nyckeltal
Antal anställda 14 23 23 25 18 15 12 7 11 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 732 1 827 1 296 1 101 1 516 1 807 1 868 2 149 1 364 1 487
Personalkostnader per anställd (tkr) 584 573 504 404 460 464 443 446 460 485
Rörelseresultat, EBITDA 7 990 6 031 2 295 1 317 1 025 3 240 1 484 102 -774 4 401
Nettoomsättningförändring -9,00% 40,95% 8,32% 0,89% 0,66% 20,90% 49,02% 0,30% -36,96% -%
Du Pont-modellen 48,06% 61,42% 29,13% 9,01% 4,09% 24,93% 9,90% -9,40% -23,35% 33,46%
Vinstmarginal 18,22% 24,29% 9,04% 3,26% 1,64% 9,56% 3,48% -3,20% -9,63% 16,31%
Bruttovinstmarginal 97,95% 96,42% 94,57% 93,22% 93,67% 95,83% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 18,26% 11,34% 11,98% 8,38% 8,95% 13,54% 11,49% 18,08% 17,74% 24,94%
Soliditet 67,64% 75,25% 67,62% 54,29% 59,11% 62,40% 64,69% 84,42% 78,07% 72,42%
Kassalikviditet 248,93% 214,68% 219,75% 151,75% 154,76% 196,99% 203,83% 440,43% 296,09% 299,63%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...