Visa allt om Words Information Sponsorships Events Communications, TM AB
Visa allt om Words Information Sponsorships Events Communications, TM AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 5 824 5 099 2 513 110 1 638 4 058 4 569 5 228 7 422 5 298
Övrig omsättning 240 113 497 880 686 500 493 594 636 674
Rörelseresultat (EBIT) 255 262 49 28 -275 95 164 30 219 201
Resultat efter finansnetto 231 261 45 27 -277 55 166 33 229 201
Årets resultat 170 233 45 27 -277 11 113 7 159 135
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 260 35 35 42 90 100 118 99
Omsättningstillgångar 1 698 1 385 931 212 279 794 995 857 1 613 1 652
Tillgångar 1 698 1 385 1 191 247 313 836 1 085 957 1 731 1 751
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 579 408 175 131 103 380 469 356 449 490
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 120 976 1 016 116 209 456 615 601 1 282 1 261
Skulder och eget kapital 1 698 1 385 1 191 247 313 836 1 085 957 1 731 1 751
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 0 0 0 0 4
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 529 526 221 58 181 175 130 1 36 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 160 133 67 19 51 56 40 0 8 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 100 0 100 200
Omsättning 6 064 5 212 3 010 990 2 324 4 558 5 062 5 822 8 058 5 972
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 912 2 550 1 257 110 1 638 4 058 4 569 5 228 7 422 5 298
Personalkostnader per anställd (tkr) 360 344 147 77 241 244 196 41 89 18
Rörelseresultat, EBITDA 255 268 49 28 -267 103 174 48 240 215
Nettoomsättningförändring 14,22% 102,90% 2 184,55% -93,28% -59,64% -11,18% -12,61% -29,56% 40,09% -%
Du Pont-modellen 15,02% 18,92% 4,20% 11,34% -87,86% 11,36% 15,21% 3,45% 13,63% 11,54%
Vinstmarginal 4,38% 5,14% 1,99% 25,45% -16,79% 2,34% 3,61% 0,63% 3,18% 3,81%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 83,64% 21,18% 28,24% 28,74% 20,56% 14,89% 21,35%
Rörelsekapital/omsättning 9,92% 8,02% -3,38% 87,27% 4,27% 8,33% 8,32% 4,90% 4,46% 7,38%
Soliditet 34,10% 29,46% 14,69% 53,04% 32,91% 45,45% 43,23% 37,20% 25,94% 27,98%
Kassalikviditet 151,61% 141,91% 91,63% 182,76% 133,49% 174,12% 161,79% 142,60% 125,82% 131,01%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...