Visa allt om Lannfelt Psykoterapi & Utbildning AB
Visa allt om Lannfelt Psykoterapi & Utbildning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 32 502 896 901 914 1 088 899 1 344
Övrig omsättning - 7 52 44 - - - - 1 77
Rörelseresultat (EBIT) -6 1 -214 181 284 222 81 238 13 355
Resultat efter finansnetto 28 1 -212 187 288 221 83 239 14 355
Årets resultat 28 1 -32 101 155 117 60 168 7 253
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 54 63 76 149 223 286 350
Omsättningstillgångar 201 381 541 855 935 847 802 771 712 824
Tillgångar 201 381 541 908 999 923 951 994 998 1 174
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 195 322 481 663 702 683 687 747 668 756
Obeskattade reserver 0 0 0 180 132 58 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 57 45 33 98 57
Kortfristiga skulder 6 59 60 65 165 124 219 214 231 361
Skulder och eget kapital 201 381 541 908 999 923 951 994 998 1 174
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - 107 0 176 258 276 245 326
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 46 46 46 46 70
Löner till övriga anställda - 0 31 0 227 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader - 0 6 14 38 109 158 172 165 139
Utdelning till aktieägare 70 155 160 150 140 137 120 120 90 95
Omsättning 0 7 84 546 896 901 914 1 088 900 1 421
Nyckeltal
Antal anställda - 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 32 502 896 901 914 1 088 899 1 344
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 53 147 336 302 448 474 480 602
Rörelseresultat, EBITDA -6 1 -214 191 297 295 155 312 93 435
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -93,63% -43,97% -0,55% -1,42% -15,99% 21,02% -33,11% -%
Du Pont-modellen -% -% -39,19% 20,70% 28,83% 24,16% 8,73% 24,35% 1,50% 30,32%
Vinstmarginal -% -% -662,50% 37,45% 32,14% 24,75% 9,08% 22,24% 1,67% 26,49%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,91% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 1 503,12% 157,37% 85,94% 80,24% 63,79% 51,19% 53,50% 34,45%
Soliditet 97,01% 84,51% 88,91% 87,63% 80,01% 78,63% 72,24% 75,15% 66,93% 64,40%
Kassalikviditet 3 350,00% 645,76% 901,67% 1 315,38% 566,67% 683,06% 366,21% 360,28% 308,23% 228,25%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...