Visa allt om Sveriges Senior Shop AB
Visa allt om Sveriges Senior Shop AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 2 799 2 821 2 635 2 424 2 781 2 578 2 478 2 443 2 395 2 513
Övrig omsättning 75 13 1 - - 1 7 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 764 863 695 652 368 346 262 176 2 283
Resultat efter finansnetto 741 850 684 608 362 338 41 199 -24 258
Årets resultat 394 510 393 290 99 159 -28 83 1 114
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 36 69 105 147 214 340 405 536 838
Omsättningstillgångar 2 200 1 939 1 594 1 338 1 121 779 782 934 950 661
Tillgångar 2 200 1 975 1 664 1 443 1 267 992 1 122 1 338 1 486 1 499
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 807 798 618 499 429 440 391 529 446 445
Obeskattade reserver 1 037 833 661 498 327 211 113 70 0 55
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 166 216 266 317
Kortfristiga skulder 356 344 384 446 511 341 452 523 774 683
Skulder och eget kapital 2 200 1 975 1 664 1 443 1 267 992 1 122 1 338 1 486 1 499
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 430 451 499 420 420
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 679 653 705 642 632 163 126 141 192 165
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 380 290 306 287 278 277 267 288 275 226
Utdelning till aktieägare 400 385 330 275 220 110 110 110 0 0
Omsättning 2 874 2 834 2 636 2 424 2 781 2 579 2 485 2 443 2 395 2 513
Nyckeltal
Antal anställda - 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 1 411 1 318 1 212 1 391 1 289 1 239 1 222 1 198 1 257
Personalkostnader per anställd (tkr) - 477 516 471 461 457 428 477 477 438
Rörelseresultat, EBITDA 800 896 731 693 403 396 292 242 73 355
Nettoomsättningförändring -0,78% 7,06% 8,70% -12,84% 7,87% 4,04% 1,43% 2,00% -4,70% -%
Du Pont-modellen 35,05% 44,00% 41,77% 45,74% 29,28% 35,38% 25,85% 17,94% 1,68% 19,75%
Vinstmarginal 27,55% 30,80% 26,38% 27,23% 13,34% 13,62% 11,70% 9,82% 1,04% 11,78%
Bruttovinstmarginal 98,96% 93,83% 97,69% 99,26% 90,36% 97,17% 96,17% 92,71% 89,23% 90,85%
Rörelsekapital/omsättning 65,88% 56,54% 45,92% 36,80% 21,93% 16,99% 13,32% 16,82% 7,35% -0,88%
Soliditet 73,45% 73,30% 68,12% 60,02% 52,88% 60,03% 42,27% 43,30% 30,01% 32,33%
Kassalikviditet 617,98% 560,76% 415,10% 300,00% 219,37% 228,45% 173,01% 178,59% 120,80% 94,44%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...