Visa allt om Gustrade AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 10 150 150 150 150 80 36 0 0 0
Övrig omsättning - 6 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 011 -690 -685 -701 -724 -709 -465 -3 -1 -2
Resultat efter finansnetto 11 617 -363 276 -408 -726 -694 4 547 -3 -2 -3
Årets resultat 11 617 -363 276 -408 -726 -694 4 547 -3 -2 -3
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 25 91 127 195 263 331 25 0 0 0
Omsättningstillgångar 12 588 1 454 2 328 2 412 2 751 3 506 4 689 126 125 127
Tillgångar 12 612 1 545 2 455 2 607 3 014 3 837 4 714 126 125 127
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 598 1 441 2 149 2 173 2 580 3 606 4 639 92 96 97
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 14 104 306 434 434 230 75 34 30 29
Skulder och eget kapital 12 612 1 545 2 455 2 607 3 014 3 837 4 714 126 125 127
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-06 2007-06 2006-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 - 243 184 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 615 545 506 530 524 276 184 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 193 178 185 192 191 161 119 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 345 300 0 300 300 0 0 0
Omsättning 10 156 150 150 150 80 36 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 75 75 75 75 40 18 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 407 362 347 362 360 340 244 - - -
Rörelseresultat, EBITDA -970 -620 -617 -633 -656 -676 -465 -3 -1 -2
Nettoomsättningförändring -93,33% 0,00% 0,00% 0,00% 87,50% 122,22% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 92,11% -23,50% 11,28% -15,61% -24,02% -18,03% 96,46% -% -% -%
Vinstmarginal 116 170,00% -242,00% 184,67% -271,33% -482,67% -865,00% 12 630,56% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 125 740,00% 900,00% 1 348,00% 1 318,67% 1 544,67% 4 095,00% 12 816,67% -% -% -%
Soliditet 99,89% 93,27% 87,54% 83,35% 85,60% 93,98% 98,41% 73,02% 76,80% 76,38%
Kassalikviditet 89 914,29% 1 398,08% 760,78% 555,76% 633,87% 1 524,35% 6 252,00% 370,59% 416,67% 437,93%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...